omniture

Hãng Benetti thông báo chấp nhận tất cả các loại tiền mã hóa phổ biến và NFT (tiền mã hóa không thể thay thế) khi mua hoặc thuê trọn siêu du thuyền VIANNE 52m

Siêu du thuyền đầu tiên chấp nhận hình thức thanh toán bằng NFT
Superyacht VIANNE
2021-11-30 11:05 1039
nguồn: Superyacht VIANNE