Sách điện tử về Truyền thông Xã hội và Tiếp thị Người ảnh hưởng cho PR

Tiếp cận nhiều đối tượng mục tiêu mới hơn trên truyền thông xã hội bằng phương pháp tiếp thị người ảnh hưởng

Những thực tiễn tối ưu cho truyền thông xã hội liên tục thay đổi, và chiến lược tiếp thị người ảnh hưởng hiện đang củng cố vị thế của mình khi nó phát triển thành một ngành riêng.

Doanh nghiệp của bạn có đang sử dụng hiệu quả mạng xã hội và phương pháp tiếp thị người ảnh hưởng trong chiến lược PR không? Sử dụng hướng dẫn này để chắc chắn thương hiệu của bạn tiếp cận được nhiều đối tượng mục tiêu hơn nhằm mang lại kết quả tốt hơn.

Sách điện tử này sẽ hướng dẫn cho doanh nghiệp cách:

  • Tận dụng truyền thông xã hội để nghiên cứu - Thu thập thông tin mà doanh nghiệp cần để chuẩn bị các bài trình bày ý tưởng hấp dẫn và nhắm đúng mục tiêu
  • Xác định và kết nối với những người ảnh hưởng - Tìm đúng người có sức ảnh hưởng cho thương hiệu doanh nghiệp bằng cách vẽ một đồ thị người ảnh hưởng
  • Kết hợp mạng xã hội với phương pháp tiếp thị người ảnh hưởng - Tìm hiểu cách các thuật toán tác động đến các nền tảng mạng xã hội và đảm bảo câu chuyện của doanh nghiệp được lan truyền

Truyền thông xã hội là một nguồn tài nguyên tuyệt vời, không chỉ để xây dựng và duy trì các mạng lưới, mà còn giúp doanh nghiệp dẫn đầu các xu hướng và tìm ra những người ảnh hưởng. Tối ưu hóa cách tiếp cận của doanh nghiệp trên mạng xã hội và cách áp dụng phương pháp tiếp thị người ảnh hưởng bằng cách dựa trên hướng dẫn trong sách điện tử.

Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng bởi người cư trú bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu. Với việc đồng ý cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã khẳng định và xác nhận rằng bạn không cư trú tại một quốc gia nào trong Khu vực Kinh tế Châu Âu.
 Có   Không  
 Có   Không  
Nhấp chuột vào ảnh để thay đổi mã mới nếu bạn không đọc được mã.
Bằng cách gửi mẫu thông tin này, anh/chị đã đồng ý với các Điều khoản và Chính sách bảo mật của chúng tôi.