Sách Trắng về Bối cảnh Truyền thông của Mỹ

Mỹ có mạng lưới truyền thông phát triển nhất thế giới. Vĩ Mỹ là một trung tâm truyền thông toàn cầu, cả truyền thông truyền thống và truyền thông kỹ thuật số của đất nước này đều có tác động lớn đến thế giới. Tìm hiểu về tình hình truyền thông của Mỹ sẽ rất có ích cho những công ty quốc tế muốn nâng cao ảnh hưởng của mình trên các thị trường nước ngoài và thiết lập thương hiệu trong nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Sách Trắng về Bối cảnh Truyền thông của Mỹ bàn luận về:
• Các hình thức truyền thông khác nhau ở Mỹ
• Các thói quen tiếp nhận tin tức ở các nhóm tuổi khác nhau
• Những điều nên và không nên khi phân phối nội dung truyền thông của doanh nghiệp tại Mỹ.
Tải xuống Sách Trắng ngay hôm nay để tìm hiểu thêm.

Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng bởi người cư trú bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu. Với việc đồng ý cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã khẳng định và xác nhận rằng bạn không cư trú tại một quốc gia nào trong Khu vực Kinh tế Châu Âu.
 Có   Không  
 Có   Không  
Nhấp chuột vào ảnh để thay đổi mã mới nếu bạn không đọc được mã.
Bằng cách gửi mẫu thông tin này, anh/chị đã đồng ý với các Điều khoản và Chính sách bảo mật của chúng tôi.