omniture

Trung tâm Năng lượng ASEAN và Huawei phát hành Sách trắng định hình tương lai bền vững của trung tâm dữ liệu

Huawei
2024-05-20 18:00 2256

SINGAPORE, 20/05/2024 /PRNewswire/ -- Vào ngày 17 tháng 5 năm 2024, Sách Trắng về Xây dựng Cơ sở Trung tâm Dữ liệu Thế hệ Tiếp theo ở ASEAN, do Trung tâm Năng lượng ASEAN (ACE) và Huawei đồng phát triển, đã được phát hành tại Hội nghị thượng đỉnh về cơ sở trung tâm dữ liệu toàn cầu 2024 tại Singapore. Sách trắng nhằm mục đích đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh và ít carbon của ngành trung tâm dữ liệu ở ASEAN. 

Được thúc đẩy bởi quá trình số hóa toàn cầu, chuyển đổi kỹ thuật số đang bùng nổ ở khu vực ASEAN. Dữ liệu khổng lồ và nhu cầu tính toán khổng lồ đã xuất hiện, mở ra tiềm năng to lớn trong thị trường trung tâm dữ liệu. Do khí hậu nhiệt đới của khu vực ASEAN, các trung tâm dữ liệu có yêu cầu làm mát cao, mức tiêu thụ năng lượng cao và giá trị hiệu quả sử dụng năng lượng (PUE) cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu. Vì vậy, Chính phủ các nước ASEAN đang đẩy mạnh ứng dụng năng lượng tái tạo và công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Tiến sĩ Nuki Agya Utama, Giám đốc điều hành của ACE cho biết: "Sách trắng phản ánh những thách thức trong việc lắp đặt và vận hành trung tâm dữ liệu, cũng như thảo luận toàn diện về vấn đề xu hướng công nghệ và cách giải quyết vấn đề tiêu thụ năng lượng, tiết kiệm chi phí và trách nhiệm bảo vệ môi trường. Hơn nữa, nó cung cấp các khuyến nghị chính sách cho thị trường trung tâm dữ liệu, cả thị trường trưởng thành và mới nổi, để phát triển trung tâm dữ liệu."

Trong hội nghị thượng đỉnh, Tiến sĩ Andy Tirta, Giám đốc Quan hệ Doanh nghiệp, ACE, đã có bài phát biểu quan trọng. "Ngoài năng lượng tái tạo để hỗ trợ an ninh năng lượng trong khu vực ASEAN, hiệu quả năng lượng là kết quả dễ đạt được nhất có thể đạt được bằng cách áp dụng công nghệ tiên tiến và đổi mới, tạo điều kiện cho các cơ chế, chính sách và quy định tài chính hỗ trợ, bao gồm cả việc tiêu chuẩn hóa mục tiêu khu vực." 

Sách trắng tóm tắt bốn đặc điểm của trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo là Đáng tin cậy, Đơn giản hóa, Bền vững và Thông minh. Cuốn sách kêu gọi sử dụng các sản phẩm và giải pháp hiệu quả và tiết kiệm năng lượng trong thiết kế, phát triển và vận hành và bảo trì trung tâm dữ liệu để cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng.

  • Đáng tin cậy: Hoạt động đáng tin cậy là nền tảng của một trung tâm dữ liệu. Thiết kế mô-đun và bảo trì phòng ngừa AI rất hữu ích để đảm bảo sự an toàn và độ tin cậy của trung tâm dữ liệu ở mọi cấp độ, từ linh kiện, thiết bị đến hệ thống.
  • Đơn giản hóa: Để đáp ứng quy mô và độ phức tạp ngày càng tăng của các trung tâm dữ liệu, kiến trúc và hệ thống phải được tối giản thông qua sự hội tụ phần cứng.
  • Bền vững: Các sản phẩm và giải pháp đổi mới có thể được sử dụng để xây dựng các trung tâm dữ liệu tiết kiệm năng lượng và ít carbon, mang lại lợi ích cho xã hội.
  • Thông minh: Để giải quyết các thách thức O&M của trung tâm dữ liệu, có thể đạt được tự động hóa cơ sở với sự trợ giúp của công nghệ kỹ thuật số và AI.

Theo sách trắng, sử dụng năng lượng sạch để cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu là một cách tốt để giảm lượng khí thải carbon. Khuyến nghị các chính phủ ASEAN thực hiện giảm giá điện hoặc giảm thuế cho các nhà khai thác trung tâm dữ liệu sử dụng năng lượng sạch làm nguồn năng lượng chính.

Trung hòa khí thải carbon đã trở thành sự đồng thuận toàn cầu. Sách trắng đặt ra định hướng cho khu vực ASEAN xây dựng các trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo thông minh, đơn giản, bền vững và đáng tin cậy. Huawei sẽ hợp tác với Trung tâm Năng lượng ASEAN để cùng nhau đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thông minh và phát thải carbon thấp trong ngành trung tâm dữ liệu ở khu vực ASEAN, góp phần tạo nên một tương lai bền vững.

nguồn: Huawei