omniture

Xinhua Silk Road: Quý Châu, một tỉnh ở Tây Nam Trung Quốc, sẽ tổ chức hội chợ ớt quốc tế lần thứ 5 từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 8

Xinhua Silk Road
2020-08-19 12:26 1306

QUẾ DƯƠNG, Trung Quốc, ngày 19/8/2020 /PRNewswire/ -- Hội chợ ớt quốc tế Tuân Nghĩa, Quý Châu lần thứ 5 sẽ được tổ chức tại thị trấn Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, từ ngày 18 đến 19 tháng 8.

Hội chợ sẽ chứng kiến sự ra mắt của thị trường ớt cấp quốc gia ở Tuân Nghĩa và việc xây dựng cụm công nghiệp ớt "nồi" Quý Châu, đánh dấu việc Quý Châu đã có bước tiến vững chắc trong vấn đề xây dựng một chuỗi toàn ngành ớt tại Trung Quốc.

Truyền thống ăn ớt cay có từ hơn 400 năm trước ở Quý Châu. Ngày nay, ớt và các sản phẩm chế biến sâu có liên quan đã hình thành một ngành công nghiệp đặc biệt ở Quý Châu. 

Tính đến tháng 7, diện tích trồng ớt của Quý Châu đã tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 5,45 triệu mẫu hay 363.333 ha, với sản lượng ước tính là 7 triệu tấn và doanh thu là 72 tỷ RMB. 

Dữ liệu cho thấy giá trị xuất khẩu ớt của Quý Châu lên tới 110 triệu RMB trong nửa đầu năm nay, đứng đầu cả nước.

Trong những năm gần đây, ngành ớt của Quý Châu có sự tăng trưởng mạnh mẽ do chính quyền địa phương đã tăng cường nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành nông nghiệp đặc trưng và tăng tốc thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp ở nông thôn. 

Hiện tại, toàn tỉnh có hơn 300 doanh nghiệp ớt, 490 cơ sở trưng bày và 1,5 triệu mẫu hay 100.000 ha diện tích đạt tiêu chuẩn.

Ngành công nghiệp ớt được cho là ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình xóa đói giảm nghèo của tỉnh, khi 9 thành phố, châu tự trị, 48 huyện và hơn 2,85 triệu nông dân đang tham gia vào ngành công nghiệp ớt của Quý Châu, tạo ra khoảng 17.000 việc làm mới. 

Tuân Nghĩa, khu vực trồng ớt chính ở Quý Châu, với diện tích trồng ớt hàng năm đạt hơn 2 triệu mẫu hay 133.333 ha, lần lượt chiếm 3%, 8% và 40% diện tích trồng ớt của thế giới, Trung Quốc và tỉnh Quý Châu.

Liên kết gốc: https://en.imsilkroad.com/p/315542.html

nguồn: Xinhua Silk Road
từ khóa: Ẩm thực