omniture

Hành tinh kêu gọi, Ingersoll Rand trả lời - Ingersoll Rand đề ra mục tiêu về môi trường vào năm 2030 và 2050

Ingersoll Rand
2021-03-23 11:42 3075

MELBOURNE, Úc, 23/03/2021 /PRNewswire/ -- Ingersoll Rand Inc. (NYSE: IR), nhà cung cấp toàn cầu về các giải pháp công nghiệp và kiến tạo lưu lượng thiết yếu, tự hào đặt ra các mục tiêu về môi trường vào năm 2030 và 2050. Với trọng tâm là cải thiện KHÔNG KHÍ, ĐẤT và NƯỚC, các mục tiêu được thiết kế để giảm tác động của các hoạt động và sản phẩm của công ty lên môi trường, đồng thời hỗ trợ khách hàng và đối tác làm điều tương tự. Tập trung vào năng lượng (không khí), nước và chất thải (đất), các mục tiêu này bao gồm các yếu tố cụ thể như sử dụng năng lượng tái tạo, giảm phát thải không khí, tái chế tài nguyên nước, giảm phát sinh chất thải và khối lượng bãi chôn lấp. Những mục tiêu này thể hiện tầm quan trọng của mệnh lệnh chiến lược "Hoạt động bền vững" của Ingersoll Rand và cam kết đạt được mục tiêu là một phần trong nỗ lực tổng thể về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) của Ingersoll Rand nhằm Làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn vì lợi ích của nhân viên, khách hàng, cộng đồng và hành tinh của chúng ta.

Các mục tiêu môi trường có tính chất tích cực và truyền cảm hứng nhưng vẫn trong khả năng thực hiện đã phản ánh các giá trị của công ty Ingersoll Rand về khuynh hướng hành động và các mục tiêu sẽ được hoàn tất bằng cách sử dụng quy tắc Thực thi xuất sắc của Ingersoll Rand (Ingersoll Rand Execution Excellence - IRX) cùng với công cuộc không ngừng cải tiến và đổi mới sản phẩm. Các sản phẩm và dịch vụ của Ingersoll Rand mang đến cơ hội có một không hai để góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách về biến đổi khí hậu mà thế giới của chúng ta đang phải đối mặt trong các lĩnh vực như tiêu thụ nước và năng lượng. Điều quan trọng không kém và là một lợi thế chính đối với Ingersoll Rand là sử dụng kỷ luật Thực thi xuất sắc của Ingersoll Rand (IRX) nhằm cung cấp trách nhiệm giải trình tập trung, qua đó mang lại thành quả mà chúng tôi mong muốn.

Mục tiêu về môi trường của công ty Ingersoll Rand vào năm 2030 và 2050
Mục tiêu về môi trường của công ty Ingersoll Rand vào năm 2030 và 2050

Ingersoll Rand cam kết tạo ra tác động tích cực đến hành tinh chung của chúng ta với các mục tiêu môi trường sau:

  • Hiện thực hóa mục tiêu lượng phát thải khí nhà kính (KNK) bằng không vào năm 2050
  • Đầu tư vào năng lượng tái tạo để đạt 100% mục tiêu của chúng tôi vào năm 2050
  • Giảm phát thải KNK đến 60% trong các hoạt động của chúng tôi (Phạm vi 1 và Phạm vi 2) và giảm > 15% tác động KNK của khách hàng từ các sản phẩm của IR (Phạm vi 3) vào năm 2030
  • Giảm 17% lượng nước được sử dụng trong các hoạt động của chúng tôi vào năm 2030
  • Đến năm 2030, loại bỏ, giảm thiểu hoặc tái chế > 1 tỷ gallon nước hàng năm trong các quá trình và ứng dụng của khách hàng thông qua hoạt động sử dụng các sản phẩm của chúng tôi
  • Đạt kết quả >50% các bãi chôn lấp hiện tại không có rác thải vào năm 2030

Phân loại phát thải khí nhà kính (KNK)
 Phạm vi 1 - KNK, phát thải trực tiếp từ các nguồn do IR sở hữu hoặc kiểm soát. Bao gồm hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch và tiêu thụ nhiên liệu của đội xe.
Phạm vi 2 - KNK, phát thải gián tiếp từ các nguồn do IR sở hữu hoặc kiểm soát. Phát thải là kết quả của hoạt động phát điện, nhiệt hoặc hơi nước bởi công ty IR.
Phạm vi 3 - KNK, phát thải từ các tài sản không do IR sở hữu hoặc kiểm soát, nhưng IR tác động gián tiếp (tức là phát thải từ các sản phẩm của chúng tôi).
Tác động phát thải được đo bằng MT CO2e (tấn cacbon đioxit tương đương)

Các mục tiêu trên được lựa chọn bằng cách sử dụng một loạt các hoạt động có chủ đích, bao gồm đánh giá tính chất trọng đại của tính bền vững, tập trung vào hoạt động xác định các chủ đề và lĩnh vực không chỉ tác động nhiều nhất đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của Ingersoll Rand mà còn đối với các bên liên quan của công ty. Các nhân viên đã tham gia vào các cuộc đánh giá này, cùng với khách hàng, đối tác chuỗi cung ứng và nhà đầu tư. Kết quả sau đó được phân tích và chia sẻ trong Báo cáo Bền vững đầu tiên của công ty, bao gồm một loạt các chủ đề liên quan đến tính bền vững, đáng chú ý là: Nhân viên của chúng tôi, Sử dụng năng lượng và quản lý sản phẩm/Phát triển và cải tiến sản phẩm mới.

Được thúc đẩy bởi tinh thần kinh doanh và tư duy làm chủ, Ingersoll Rand khuyến khích tất cả nhân viên tích cực tham gia và góp phần vào công cuộc giảm thiểu tác động của môi trường, các dự án, giáo dục về bảo tồn và tiếp cận cộng đồng là những gì giúp chúng tôi mang lại một cuộc sống tốt hơn tại nơi làm việc, trong cộng đồng của chúng ta và trong cuộc sống cũng như công việc của khách hàng khi họ sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi đang thành lập các đội ngũ xanh tại mỗi cơ sở chính để phát triển các dự án cụ thể của cơ sở nhằm giúp chúng tôi đạt được mục tiêu.

Ingersoll Rand sẽ thúc đẩy trách nhiệm giải trình và tiến độ thông qua kỷ luật Thực thi xuất sắc của Ingersoll Rand (IRX), đồng thời cung cấp sự minh bạch về tiến độ thông qua Báo cáo Bền vững hàng năm. Báo cáo Bền vững năm 2020 của Ingersoll Rand dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 5/2021.

Giới thiệu về Ingersoll Rand Inc.

Ingersoll Rand Inc. (NYSE: IR), được thúc đẩy bởi tinh thần kinh doanh và tư duy làm chủ, luôn nỗ lực để giúp cải thiện cuộc sống cho nhân viên, khách hàng và cộng đồng của chúng ta. Khách hàng tin tưởng vào chúng tôi vì công nghệ vượt trội của chúng tôi trong các giải pháp công nghiệp và kiến tạo lưu lượng thiết yếu trên hơn 40 thương hiệu uy tín, qua đó cho thấy các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi vượt trội trong những điều kiện phức tạp và khắc nghiệt nhất. Danh mục sản phẩm của chúng tôi bao gồm máy nén khí, máy bơm, máy thổi khí và hệ thống quản lý chất lỏng, chất tải và xử lý vật liệu, dụng cụ điện cũng như thương hiệu xe chuyên dụng Club Car nổi tiếng. Với hơn 16.000 nhân viên trên toàn cầu, đội ngũ của chúng tôi giúp khách hàng phát triển suốt đời thông qua cam kết hàng ngày của khách hàng đối với chuyên môn, năng suất và hiệu quả.  Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.IRCO.com.

 

nguồn: Ingersoll Rand
Related Stocks:
NYSE:IR