omniture

CGTN: Một cộng đồng con người với một tương lai chung: Câu trả lời của Trung Quốc cho câu hỏi của Gauguin

CGTN
2021-06-16 08:16 1337

BẮC KINH, 16/06/2021 /PRNewswire/ -- Nghệ sĩ người Pháp Paul Gauguin (1848-1903) đã trình bày vòng đời của loài người với cách tiếp cận kì diệu và thơ mộng trong một bức tranh mà ông coi như một kiệt tác. 

CGTN: Một cộng đồng con người với một tương lai chung: Câu trả lời của Trung Quốc cho câu hỏi của Gauguin
CGTN: Một cộng đồng con người với một tương lai chung: Câu trả lời của Trung Quốc cho câu hỏi của Gauguin

Bắt đầu từ bên phải bức tranh là em bé và kết thúc bức tranh là hình ảnh một người phụ nữ già nua teo tóp cuối cùng bên trái. Câu hỏi ở tiêu đề:  Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta là ai? Chúng ta đi về đâu?

Trong một bài phát biểu của Liên Hợp Quốc năm 2017, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra câu trả lời của Trung Quốc cho các câu hỏi của Gauguin.

"Hãy truyền ngọn đuốc hòa bình từ thế hệ này sang thế hệ khác, duy trì sự phát triển và làm cho nền văn minh hưng thịnh: đây là điều mà người dân của tất cả các quốc gia mong mỏi; đó cũng là trách nhiệm mà các chính khách thuộc thế hệ chúng ta phải gánh vác. Đề xuất của Trung Quốc là: xây dựng một cộng đồng cho tương lai chung của nhân loại và đạt được sự phát triển chung và đôi bên cùng có lợi".

Một cộng đồng nhân loại với một tương lai chung thuộc về tất cả loài người, tôn trọng chủ quyền và loại bỏ một hệ thống bất bình đẳng, mà trong đó kẻ yếu phải phụ thuộc vào kẻ mạnh.

Quan niệm của Trung Quốc về một cộng đồng như vậy là sự kết hợp giữa quan niệm về vận mệnh của phương Tây nhấn mạnh đến tính tất yếu và quan niệm của Ấn Độ (Phật giáo) nghiêng về sự ngẫu nhiên.

Quyền tự chủ là điều kiện tiên quyết. Trên cơ sở đó, quyền này vượt qua sự khác biệt về lợi ích quốc gia. Lợi ích chung tuân theo trách nhiệm chung và dẫn đến một tương lai chung.

Trong một thế giới phân quyền, con người cần một nguyên tắc chủ đạo. Chính vì lẽ đó mà nguyên tắc cộng đồng loài người cùng chung tương lai xuất hiện.

Khái niệm này bao gồm ba sứ mệnh:

Thứ nhất, thúc đẩy sự phát triển chung toàn cầu, thúc đẩy sự phục hưng chung của các nền văn minh nhân loại và hợp nhất các dân tộc trên toàn thế giới.

Thứ hai, đưa ra một giải pháp của Trung Quốc cho những vấn đề mà nhân loại đang phải đối mặt. Theo khái niệm này, quyền tự chủ đối với vận mệnh vượt qua sự phụ thuộc cốt lõi-ngoại vi, số phận chung vượt qua sự phụ thuộc lẫn nhau và quan niệm về một cộng đồng loài người cùng chung tương lai sẽ vượt qua các nghịch lý.

Thứ ba, kỷ nguyên mới được đánh dấu bởi AI và IoE tạo ra bước nhảy vọt từ trao đổi văn hóa sang các cơ hội đổi mới. Điều này mở đường cho một tương lai nơi thuyết tiến hóa tuyến tính không còn phù hợp, chủ nghĩa trọng tâm của phương Tây bị bác bỏ và chủ nghĩa duy con người không còn thống trị.

Những ý tưởng này là trọng tâm của một cộng đồng toàn cầu với một tương lai chung.

Xây dựng ý tưởng đó không phải là một khẩu hiệu sáo rỗng, mà có thể đạt được thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường, một mô hình quan hệ quốc tế mới và mạng lưới đối tác kết nối toàn cầu.

Sự liên kết giữa con người với nhau thúc đẩy nhu cầu tự kiểm soát, thay vì chấp nhận một cách thụ động đối với vận mệnh.

https://news.cgtn.com/news/2021-05-26/A-human-community-with-a-shared-future-China-s-answer-to-Gauguin--10zuadU9s2Y/index.html

nguồn: CGTN
Related Links: