omniture

CGTN: Trung Quốc, một quốc gia đa dân văn hóa thống nhất, sẽ làm thế nào để giải quyết các vấn đề dân tộc trong thời đại mới?

CGTN
2021-08-31 03:05 5459

Bắc Kinh, 31/08/2021 /PRNewswire/ -- Cuộc họp kéo dài hai ngày và kết thúc vào thứ Bảy vừa qua đã truyền tải một thông điệp dứt khoát liên quan đến các vấn đề dân tộc trong bối cảnh Trung Quốc, một quốc gia đa dân tộc thống nhất, bắt đầu cuộc hành trình mới để xây dựng đất nước hoàn toàn đi theo xã hội chủ nghĩa hiện đại.

Tại hội nghị trung ương, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) phải tập trung rèn luyện tinh thần cộng đồng mạnh mẽ cho người dân Trung Quốc về vấn đề dân tộc trong thời kỳ mới.

Hội nghị trung ương được tổ chức tại Bắc Kinh vào thứ Sáu và thứ Bảy để thảo luận về các vấn đề dân tộc kể từ khi Trung Quốc tiến hành chính sách cải cách và mở cửa. Năm nay là hội nghị lần thứ năm sau các lần tổ chức vào năm 1992, 1999, 2005 và 2014.

Củng cố ý thức cộng đồng cho toàn thể người dân Trung Quốc trong kỷ nguyên mới

Đúc kết các kinh nghiệm từ quá khứ, ông Tập khẳng định nhiệm vụ của CPC về vấn đề dân tộc bao gồm trẻ hóa và củng cố nhiệt huyết toàn tộc, nỗ lực tăng cường đoàn kết dân tộc cũng như thúc đẩy thịnh vượng chung giữa các nhóm dân tộc. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc, khích lệ toàn thể dân tộc cùng nỗ lực, phát huy tinh thần yêu nước.

Ngoài ra trong cuộc họp này, ông cũng tuyên bố nỗ lực củng cố ý thức cộng đồng đối với người dân Trung Quốc là cần thiết để bảo vệ lợi ích cơ bản của tất cả mọt người, đảm bảo thực hiện quá trình trẻ hóa quốc gia và phát triển các mối quan hệ dân tộc xã hội chủ nghĩa, mang lại sự bình đẳng, thống nhất, tương trợ và hòa hợp.

Ý thức cộng đồng đối tại Trung Quốc không phải là một quan niệm mới mẻ. Điều này đã được ông Tập đưa ra tại hội nghị công tác trung ương lần thứ hai về Tân Cương vào tháng 5/2014. Ông đã một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt nền móng vững chắc cho ý thức cộng đồng của người dân tại hội nghị trung ương tổ chức vào tháng 9/2014. Quan điểm này đã được ghi trong Hiến pháp của Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc CPC lần thứ 19 vào tháng 10/2017.

Ông Tập kêu gọi đổi mới và phát triển trong công tác dân tộc của CPC để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các nhóm dân tộc. Theo ông, việc chú trọng các điểm chung đồng thời tôn trọng và khoan dung những điểm khác biệt là nguyên tắc vô cùng quan trọng.

Ông nhấn mạnh quan điểm đồng bào dân tộc nên ưu tiên lợi ích của đất nước, mỗi nhóm dân tộc cần có ý thức tương trợ và phục vụ cho cộng đồng trên cả nước. Trong khi đó lợi ích cụ thể của từng nhóm dân tộc cũng cần được xác định triệt để trong quá trình thực hiện lợi ích của toàn thể dân tộc.

Ông Tập kêu gọi các nỗ lực đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa giữa tất cả các nhóm dân tộc. Ông cho rằng cần có các chính sách khác biệt cần để hỗ trợ cải cách và mở cửa ở các vùng dân tộc thiểu số. Ngoài ra, ý thức về lợi ích, hạnh phúc và an toàn cần được nâng cao cho toàn thể đồng bào dân tộc.

Khuyến khích hoạt động giao lưu và hội nhập giữa các nhóm dân tộc cũng là việc làm thiết yếu. Ông nói rằng cần phải thực hiện các biện pháp để tạo ra một môi trường nơi mọi người thuộc các nhóm dân tộc khác nhau có thể cùng hòa mình vào không gian, kinh tế, xã hội và tâm lý.

Hơn nữa ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn ngừa những rủi ro lớn liên quan đến vấn đề sắc tộc. Các vấn đề tư tưởng liên quan đến các yếu tố dân tộc cần được xử lý tích cực và đúng đắn, đồng thời cần phải có những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm xóa bỏ các tư tưởng ly khai và cực đoan. Ông Tập không quên kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để cùng nhau chống khủng bố.

https://news.cgtn.com/news/2021-08-28/Xi-stresses-high-quality-development-of-Party-s-work-on-ethnic-affairs-1364xXfhBK0/index.html

nguồn: CGTN
Related Links: