omniture

Con đường tơ lụa trên Tân Hoa xã: Hội nghị du lịch trọng điểm cấp tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp du lịch của thành phố Mẫu Đơn Giang

Xinhua Silk Road
2021-09-08 14:00 2947

BẮC KINH, 08/09/2021 /PRNewswire/ -- Hội nghị phát triển ngành du lịch lần thứ 4 của tỉnh Hắc Long Giang được tổ chức tại thành phố Mẫu Đơn Giang từ ngày 01/09 - 03/09, dự kiến sẽ quảng bá nguồn tài nguyên du lịch của thành phố và kích thích sự phát triển của ngành du lịch.

Photo shows the opening ceremony of the 4th Tourism Industry Development Conference of Heilongjiang Province held in Jingpo Lake, Sept. 1, 2021.
Photo shows the opening ceremony of the 4th Tourism Industry Development Conference of Heilongjiang Province held in Jingpo Lake, Sept. 1, 2021.

Với chủ đề "Cảnh sắc hồ Kính Bạc tựa gương sáng và khu rừng tuyết rộng lớn giữa đại dương", lễ khai mạc chính của Hội nghị phát triển du lịch tỉnh Hắc Long Giang, cuộc họp thường niên của ngành du lịch trọng điểm của tỉnh, được tổ chức đồng thời trực tuyến và trực tiếp tại Hồ Kính Bạc, danh thắng nổi tiếng ở thành phố Mẫu Đơn Giang.

Là thành phố đăng cai tổ chức Hội nghị phát triển du lịch tỉnh Hắc Long Giang lần thứ 4, thành phố Mẫu Đơn Giang đã xác lập mục tiêu nâng cao năng lực phát triển du lịch toàn diện để củng cố việc xây dựng Hắc Long Giang thành một tỉnh có thế mạnh về du lịch. Để đạt được những đột phá mới trong phát triển du lịch, thành phố thiết lập động lực mới cho phát triển chất lượng cao, một mô hình mới về phát triển du lịch dựa trên tất cả các khu vực, đồng thời tạo điểm nhấn cho quá trình nông thôn đổi mới, nhằm thúc đẩy toàn diện việc nâng cấp và đổi mới của ngành du lịch.

Thành phố Mẫu Đơn Giang đã xúc tiến tổng cộng 177 dự án xây dựng và chuyển đổi nhằm hướng tới trọng tâm phát triển du lịch dựa trên tất cả các khu vực. Đồng thời, thành phố tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung sản phẩm du lịch trong toàn vùng, phát triển mới 66 sản phẩm du lịch và tuyến du lịch theo 7 loại hình, bao gồm du lịch sinh thái, du lịch băng tuyết và du lịch đỏ, tức là du lịch liên quan đến văn hóa cách mạng.

Thành phố Mẫu Đơn Giang cũng tạo điểm nhấn cho hội nghị qua nỗ lực phát động 29 dự án mô phỏng về 5 chủ đề chính, đó là các chủ đề về sản phẩm du lịch đỏ cổ điển, sản vật từ quá trình nông thôn đổi mới, sản phẩm kết hợp văn hóa và du lịch, sản phẩm hỗ trợ công nghệ và sản phẩm cải tiến chất lượng. Trong đó, tất cả đều thể hiện đầy đủ nguồn tài nguyên phong phú cũng như đặc điểm ngành du lịch của thành phố Mẫu Đơn Giang.

Bên cạnh các tài nguyên và sản phẩm du lịch, thành phố Mẫu Đơn Giang đã xúc tiến xây dựng 35 điểm danh lam thắng cảnh về văn hóa hồng quân cùng các địa điểm chủ đề, cũng như một loạt các sản phẩm từ quá trình nông thôn đổi mới và 7 điểm tham quan tích hợp văn hóa và du lịch.

Ngoài ra, Thành phố Mẫu Đơn Giang cũng áp dụng các phương pháp tiếp cận khoa học và công nghệ để nâng cao năng lực kỹ thuật số trong quản trị du lịch, dịch vụ và sản phẩm thông qua những đổi mới về hình thức trưng bày, phương thức phục vụ và trải nghiệm sống động. Với mục tiêu mở rộng chuỗi công nghiệp và nâng cao chất lượng, thành phố vẫn tích cực xúc tiến các dự án cải tạo, đồng thời nâng cấp 8 danh lam thắng cảnh, bao gồm cả hồ Kính Bạc, nhằm thúc đẩy quá trình tái kiến thiết các danh lam thắng cảnh nổi tiếng này.

nguồn: Xinhua Silk Road