omniture

CCTV+: CPC phê duyệt nghị quyết mang tính bước ngoặt tại phiên họp toàn thể

CCTV+
2021-11-12 23:09 6667

BẮC KINH, 12/11/2021 /PRNewswire/ -- Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) lần thứ 19 đã kết thúc phiên họp toàn thể lần thứ sáu tại Bắc Kinh vào hôm thứ Năm vừa qua. Sau khi thông qua nghị quyết về những thành tựu chính cũng như kinh nghiệm từ nỗ lực không biết mệt mỏi của CPC trong 100 năm qua, phiên họp đã đưa ra quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của CPC vào nửa cuối năm 2022.

Theo một thông cáo phát hành ngay sau khi bế mạc khóa họp 4 ngày, ông Tập Cận Bình, Tổng bí thư Ủy ban Trung ương CPC, đã thay mặt Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương CPC gửi báo cáo công tác và giải thích về dự thảo nghị quyết tại phiên họp toàn thể.

Kỳ họp đã thông qua nghị quyết về những thành tựu chính và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm nỗ lực của CPC, đồng thời phê duyệt quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của CPC vào nửa cuối năm 2022 tại Bắc Kinh.

Liên kết: https://www.youtube.com/watch?v=EDfOmCp7Hr4

nguồn: CCTV+
Related Links: