omniture

Hikvision công bố kết quả tài chính năm 2021 và quý 1 năm 2022

Hikvision Digital Technology
2022-04-27 10:52 1604

HÀNG CHÂU, Trung Quốc, 27/04/2022 /PRNewswire/ -- Hikvision công bố kết quả tài chính năm 2021 với tổng doanh thu 81,42 tỷ NDT, tăng 28,21% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng thuộc về các cổ đông của công ty niêm yết là 16,80 tỷ NDT, cho thấy mức tăng trưởng 25,51% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả tài chính năm 2021 của Hikvision
Kết quả tài chính năm 2021 của Hikvision

 

Dữ liệu kế toán chính của Hikvision về kết quả tài chính năm 2021


2021

2020

Thay đổi theo năm
(%)

Thu nhập hoạt động (NDT)

81.420.053.539,27

63.503.450.891,78

28,21%

Lợi nhuận ròng thuộc về
cổ đông
của công ty niêm yết (NDT)

16.800.411.032,05

13.385.526.714,15

25,51%

Năm 2021, doanh thu nước ngoài của công ty đạt 21,99 tỷ NDT, tăng 24,23% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 27% tổng doanh thu.

Hikvision cũng công bố kết quả tài chính quý 1 năm 2022 và báo cáo doanh thu đạt 16,52 tỷ NDT, tăng 18,11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng thuộc về các cổ đông của công ty niêm yết là 2,28 tỷ NDT, tăng 5,29% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tương lai, công ty sẽ tiếp tục tập trung vào công tác đổi mới công nghệ, sản phẩm và giải pháp để tạo ra giá trị cho khách hàng và xã hội. Hikvision cam kết phục vụ nhiều ngành công nghiệp khác nhau thông qua những công nghệ tiên tiến về nhận thức máy móc, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, hướng tới mục tiêu dẫn đầu lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) trong tương lai.

Để xem toàn bộ báo cáo thường niên năm 2021 và báo cáo quý 1 năm 2022, vui lòng nhấp vào đây.

nguồn: Hikvision Digital Technology