omniture

CGTN: Tại sao phát triển lấy người dân làm trung tâm lại quan trọng đối với Trung Quốc?

CGTN
2023-06-06 22:39 3819

BẮC KINH, 06/06/2023 /PRNewswire/ -- Vào tháng 9/2021, một cư dân Bắc Kinh đã gọi đến đường dây nóng của thành phố để báo cáo rằng không có tuyến xe buýt nào gần trường học mới xây trong Khu phát triển Kinh tế-Công nghệ Bắc Kinh.

Hai tháng sau, một tuyến xe buýt mới đã đi vào hoạt động.

Thủ đô của Trung Quốc, một đô thị có hơn 20 triệu dân, đã áp dụng một phương pháp tiếp cận mới để quản lý thành phố kể từ năm 2019. Thành phố hiện đang hợp tác với 49 doanh nghiệp và tổ chức dịch vụ công thuộc sở hữu nhà nước để mang đến một dịch vụ đường dây nóng chính của thành phố.

Có tổng cộng 750 đường dây tiếp nhận các câu hỏi và khiếu nại liên quan đến các dịch vụ công từ người dân địa phương hoạt động 24 giờ một ngày.

Ông Geng Yu, trưởng phòng chuyên trách về "Xử lý khiếu nại ngay khi tiếp nhận" tại Ban Quản lý Dịch vụ Công việc Chính quyền Thành phố Bắc Kinh, cho biết: "Chúng tôi nhận thấy rằng những cuộc gọi báo cáo về vấn đề hoặc yêu cầu của thành phố là nhiều nhất, dựa trên tất cả các cuộc gọi đến tổng đài mà chúng tôi nhận được, và sau đó chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp hành động. Chúng tôi đặt người dân làm trung tâm cho dù đó là công việc quản lý đô thị hay cung cấp dịch vụ cho người dân."

Phương pháp tiếp cận mà các nhà quản lý thành phố áp dụng để giải quyết các vấn đề của người dân tiết lộ rất nhiều điều về tư duy của chính quyền đối với việc quản lý đô thị và cách họ đối xử với người dân.

Có một câu nói cổ rất nổi tiếng ở Trung Quốc rằng: "Nước có thể giữ cho thuyền nổi nhưng cũng có thể lật úp thuyền xuống." Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, kiêm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), đã từng trích dẫn câu nói trên để mô tả mối quan hệ giữa người dân và Đảng. Trong trường hợp này, nước là để chỉ người dân còn thuyền là để chỉ sự lãnh đạo của Đảng.

Câu nói ngụ ý rằng chỉ bằng cách quan tâm tốt đến nhu cầu của người dân thì Đảng Cộng sản Trung Quốc mới có thể giành được sự ủng hộ từ họ. Chính vì vậy, ĐCSTQ đã lấy việc hết lòng phục vụ người dân làm nguyên tắc cơ bản.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã kêu gọi rằng cần phải ưu tiên xử lý "giải quyết những vấn đề khiến dư luận phản ứng mạnh mẽ nhất cũng như đe dọa làm xói mòn nền tảng của chính quyền Đảng".

Trong báo cáo mà ông Tập gửi tới Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 vào năm 2022, ông cho biết "chúng ta phải bảo vệ lợi ích cơ bản của người dân, cải thiện cuộc sống của người dân và làm việc không ngừng để đảm bảo sự phát triển hướng đến người dân và do người dân thực hiện cũng như người dân đều có thể hưởng các thành quả đến từ nỗ lực. Chúng ta phải làm tốt hơn nữa để thấy rằng thành quả của quá trình hiện đại hóa mang lại lợi ích công bằng cho tất cả người dân của chúng ta."

Ông Tập cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một nguyên tắc cơ bản: "Khát vọng của người dân về một cuộc sống tốt đẹp hơn phải luôn là trọng tâm trong nỗ lực của chúng ta. Chúng ta phải không ngừng phấn đấu với nghị lực bất tận để hướng tới mục tiêu vĩ đại là chấn hưng đất nước".

https://news.cgtn.com/news/2023-06-03/Why-is-people-centered-development-crucial-to-China--1kkmnFUe74Y/index.html

https://www.youtube.com/watch?v=YcDsr0qk5NM

 

nguồn: CGTN