omniture

GSCF Ra Mắt Vốn Lưu Động theo hình thức Dịch Vụ

GSCF
2024-05-22 22:51 1309

Tích Hợp Nền Tảng và Khả Năng Tài Trợ để Tạo Ra Hệ Sinh Thái Vốn Kết Nối Đầu Tiên 

NEW YORK, ngày 22 tháng 5 năm 2024 /PRNewswire/ -- Hôm nay, GSCF, nhà cung cấp giải pháp vốn lưu động hàng đầu thế giới đã cho ra mắt giải pháp Vốn Lưu Động theo hình thức Dịch Vụ (WCaaS) đầu tiên trong ngành. Giải pháp mới đầy sáng tạo này giúp các công ty tối ưu hóa việc quản lý tính thanh khoản bằng cách áp dụng mô hình hoạt động hỗ trợ công nghệ được tích hợp liền mạch với các đối tác tài trợ của họ.

Hiện mới được hợp nhất dưới thương hiệu GSCF, Công Ty đã kết hợp khả năng hoạt động của Peridot Financing Solutions LLC với Global Supply Chain Finance Ltd. Cốt lõi của sự tích hợp này là sự hội tụ của Công ty vào một nền tảng công nghệ chung hỗ trợ chu kỳ vốn lưu động từ đầu đến cuối với các giải pháp có khả năng định cấu hình cao kết hợp các dịch vụ do chuyên gia quản lý và khả năng tiếp cận nguồn vốn thay thế.

Thông qua đầu tư công nghệ quan trọng, GSCF đã mở rộng hơn nữa phạm vi giải pháp mà công ty cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp và tổ chức tài chính. Khả năng mang lại kết quả của Vốn Lưu Động theo hình thức Dịch Vụ của GSCF cho phép Văn Phòng CFO hợp tác với các đối tác tài chính để thực hiện các chiến lược hiệu quả vốn lưu động mới nhằm xây dựng sức mạnh của bảng cân đối kế toán, quản lý rủi ro và độ phức tạp, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh.

Văn Phòng CFO tiếp tục phải đối mặt với những thách thức dai dẳng trong nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi tài chính, quản lý các hệ thống khác nhau cũng như tích hợp dữ liệu và mô hình hoạt động. Trước sự gián đoạn về kinh tế và chuỗi cung ứng đang diễn ra, các công ty và đối tác tài chính của họ đang nắm bắt cơ hội để tận dụng vốn lưu động làm yếu tố thúc đẩy tăng trưởng then chốt.

Để đáp ứng nhu cầu quan trọng này, giải pháp Vốn Lưu Động theo hình thức Dịch Vụ của GSCF cung cấp cho khách hàng:

  • Một hệ sinh thái vốn được kết nối gồm các nhà cung cấp, người mua và tổ chức tài chính để tạo ra trải nghiệm tích hợp, liền mạch
  • Một nền tảng toàn diện từ đầu đến cuối để kích hoạt và tối ưu hóa hệ sinh thái trong toàn bộ chu kỳ vốn lưu động
  • Một đối tác đáng tin cậy cung cấp kiến thức chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực vốn lưu động và các dịch vụ được quản lý có giá trị gia tăng
  • Bao quát toàn bộ rủi ro trên các hồ sơ rủi ro khách hàng và khu vực địa lý khác nhau thông qua khả năng tiếp cận độc nhất vào các giải pháp vốn thay thế
  • Thông tin dựa trên dữ liệu để quản lý linh hoạt và chuyển đổi vốn lưu động thành lợi thế chiến lược

Theo BCG, các công ty đã tối ưu hóa vốn lưu động có khả năng đạt được mục tiêu tăng trưởng doanh thu cao hơn 20% và 70% các công ty tăng trưởng sử dụng giải pháp vốn lưu động đã nhận thấy các chỉ số kinh doanh được cải thiện, bao gồm số ngày phải trả nhà cung cấp thấp hơn, chu kỳ chuyển đổi tiền mặt nhanh hơn và tỷ lệ vốn lưu động cao hơn.

"Vốn Lưu Động theo hình thức Dịch Vụ phản ánh việc vượt xa tình trạng phải dựa vào các giải pháp điểm hẹp để tiếp cận bộ dịch vụ tích hợp toàn diện nhằm quản lý toàn bộ chu kỳ chuyển đổi tiền mặt với giá trị gia tăng bằng cách tối ưu hóa các nguồn tài trợ và tận dụng chuyên môn phục vụ của GSCF", Doug Morgan, Giám Đốc Điều Hành của GSCF, cho biết.

"Vốn Lưu Động theo hình thức Dịch Vụ của GSCF có tiềm năng đóng vai trò là chất xúc tác cho quá trình chuyển đổi chiến lược, giúp các công ty và đối tác tài chính của họ sử dụng các chương trình vốn lưu động để có thể thúc đẩy hiệu quả và tăng trưởng bền vững. Khi Văn Phòng CFO tiếp tục phát triển, việc đầu tư vào các giải pháp vốn lưu động được tích hợp sâu với quy trình làm việc và nền tảng tài chính hiện có là điều hết sức quan trọng", Kevin Permenter, Giám Đốc Nghiên Cứu Cấp Cao, Ứng Dụng Doanh Nghiệp IDC, cho biết.

Giới thiệu về GSCF: 

GSCF là nhà cung cấp giải pháp vốn lưu động hàng đầu thế giới. Công ty hỗ trợ các công ty và đối tác tổ chức tài chính của họ trong việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, giải phóng tính thanh khoản và quản lý rủi ro cũng như độ phức tạp của chu kỳ vốn lưu động từ đầu đến cuối. Giải pháp Vốn Lưu Động theo hình thức Dịch Vụ mang tính cách mạng của GSCF kết hợp sức mạnh của nền tảng công nghệ vốn được kết nối từ đầu đến cuối với các dịch vụ được quản lý chuyên nghiệp và các giải pháp vốn thay thế. Đội ngũ chuyên gia về vốn lưu động của GSCF hoạt động tại hơn 75 quốc gia, mang đến góc nhìn toàn cầu và toàn diện thực sự để giải quyết các thách thức về hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Hãy truy cập www.gscf.com để tìm hiểu thêm.

Thông tin liên lạc:

GSCF
Natalie Silverman
Giám Đốc Tiếp Thị  
Natalie.Silverman@gscf.com  
(609) 577-5083 

Logo - https://mma.prnasia.com/media2/2418575/GSCF_Logo.jpg?p=medium600 

nguồn: GSCF