omniture

Đã đến lúc ASEAN cần hợp tác để cung cấp lúa gạo

Naresuan University
2012-10-30 18:51 613

TTXVN (Singapore, 30/10) - Hơn 90% lượng gạo của thế giới được sản xuất và tiêu thụ tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương nơi có hơn ba tỷ người sinh sống. Theo dự báo dân số đến năm 2025 của FAO cho thấy mức tăng bình quân dân số tính từ năm 1995 sẽ là 51%. Với việc tăng dân số diễn ra nhanh chóng, số lượng gạo sản xuất hiện tại là 524 triệu tấn hàng năm để phục vụ người dân buộc phải tăng lên đến 700 triệu tấn vào năm 2025. Có thể nói, việc đòi hỏi gia tăng nguồn cung trong bối cảnh hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu, và nhất là ngày càng thiếu đi thế hệ gia đình nông dân mới. Trong khi dân số ở các thành phố lớn không ngừng gia tăng, nhưng số lượng của các doanh nghiệp sản xuất lại giảm đáng kể.

(Ảnh: http://www.prnasia.com/sa/2012/10/29/20121029180511436673.html )
(Ảnh: http://www.prnasia.com/sa/2012/10/29/20121029180615292647.html )
(Ảnh: http://www.prnasia.com/sa/2012/10/29/20121029180714377937.html )
(Ảnh: http://www.prnasia.com/sa/2012/10/29/20121029180806685209.html )
(Ảnh: http://www.prnasia.com/sa/2012/10/29/20121029180853299430.html )
(Ảnh: http://www.prnasia.com/sa/2012/10/29/20121029180943986177.html )
(Ảnh: http://www.prnasia.com/sa/2012/10/29/20121029181041146892.html )

Nhận thức được vấn đề này, Hiệp hội Lúa gạo Thái Lan phối hợp với Trường Đại Học Naresuan (NU) tổ chức buổi hội thảo quốc tế với chủ đề MÁY MÓC NÔNG NGHIP TRONG  SN XUT LÚA GO: S thách thc ca ASEAN trong thời gian từ ngày 26 – 28/11/2012 tại Trung tâm Hội nghị Empress, Chiang Mai, Thái Lan. Tại hội nghị, các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất lúa gạo như tính bền vững, máy móc, khả năng cạnh tranh cũng như giải pháp sử dụng máy móc nông nghiệp để thay thế sức lao động của con người với hi vọng gia tăng sản xuất nhằm cung cấp đủ lượng tiêu thụ không chỉ trong nước, mà còn đáp ứng được cho nhu cầu xuất khẩu sẽ được đưa ra và thảo luận rộng rãi.

Hội nghị cũng bao gồm các báo cáo quốc gia về tình trạng hiện tại của máy móc nông nghiệp sản xuất lúa gạo từ các nước thành viên của AEC cùng với các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, và Trung Quốc.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ;
Đại học Naresuan
+66-5596-8641
info@iamrice.com
www.iamrice.com

Nguồn: Đại học Naresuan

nguồn: Naresuan University
Related Links: