omniture

POSCO E&C GIÀNH ÐÝỢC THỎA THUẬN TRỊ GIÁ 400 TRIỆU USD VỀ DỰ ÁN HỆ THỐNG XỬ LÝ NGUYÊN LIỆU THÔ TẠI VIỆT NAM

Formosa Ha Tinh Steel Corporation
2012-12-19 14:56 593

* Thỏa thuận giành ðýợc sau khi výợt qua trên 10 ðối thủ cạnh tranh nýớc ngoài, trong ðó có Ðài Loan và Trung Quốc.

TTXVN (Xõun, Hàn Quốc, 19/12/2012) - Theo PRNewswire-AsiaNet, hôm 17/12, POSCO E&C (Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám ðốc Chung Dong Hwa) ðã ký một thỏa thuận trị giá 400 triệu USD với Công ty Gang Thép Formosa Hà Tĩnh (Formosa Ha Tinh Steel Corporation), một công ty con sản xuất thép tại Việt Nam của Tập ðoàn Formosa của Ðài Loan, về việc xây dựng một nhà máy xử lý nguyên liệu cho việc sản xuất thép.

(Ảnh: http://www.prnasia.com/sa/2012/12/18/20121218154911976503.html )

Lễ ký thỏa thuận ðýợc tổ chức cùng ngày tại Tháp Posco E&C ở Songdo, Incheon, có sự tham dự của Lin Hsin-i, Tổng Giám ðốc Formosa Ha Tinh Steel

Corporation; Yang Hong-chi, Chủ tịch Formosa Ha Tinh Steel Corporation;

Chung Dong Hwa, Phó Chủ tịch Posco E&C, cùng nhiều nhân vật quan trọng khác.

Nguyên liệu ðýợc sử dụng trong quá trình sản xuất thép, bao gồm quặng sắt, sẽ ðýợc bốc dỡ từ các tàu biển chở hàng, ðýợc vận chuyển ði và ðýợc ðýa vào nhà máy mới.

Nhà máy này sẽ là một phần của khu liên hợp Gang Thép Formosa Hà Tĩnh ở tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam), dự kiến ði vào hoạt ðộng hết công suất vào tháng 5/2015. Công việc xây dựng nhà máy, có công suất xử lý tới 7 triệu tấn/nãm, sẽ ðýợc bắt ðầu vào tháng 2 nãm tới và dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2015.

Việc giành ðýợc thỏa thuận này là một minh chứng nữa về sức cạnh tranh và nãng lực về công nghệ trên quy mô toàn cầu của Posco E&C trong lĩnh vực sản xuất thép khi công ty này ðánh bại trên 10 ðối thủ bỏ thầu (CTCI, Bao Steel, MCC...) từ Ðài Loan, Trung Quốc ðại lục và nhiều nýớc khác.

Posco E&C hy vọng rằng thỏa thuận Formosa này sẽ ðánh dấu sự khởi ðầu, mang ðến cho công ty nhiều cõ hội hõn nữa trong việc tham gia bỏ thầu ðối với các dự án sau này của Formosa Hà Tĩnh, trong ðó có các nhà máy sản xuất thép và các cõ sở hóa dầu tại Việt Nam.

Posco E&C là một nhà thầu có nãng lực thực hiện nhiều dự án liên quan ðến bất kỳ quy trình nào có trong một khu liên hợp gang thép, bao gồm sản xuất sắt, thép, cán thép theo hình thức chìa khóa trao tay bao trùm mọi quy mô từ thiết kế xây dựng, tuyển dụng, xây dựng và chạy thử nhà máy. Nãng lực về công nghệ và mức giá cạnh tranh ðã ðýợc ghi nhận trên quy mô toàn cầu, nhý ðã ðýợc minh chứng qua việc giành thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD hồi tháng 12/2011 về xây dựng khu liên hợp nhà máy thép CSP Braxin và dự án nhà máy thép ở Inðônêxia, càng củng cố vị thế của công ty là một nhà thầu hàng ðầu trên quy mô toàn cầu.

Liên hệ báo chí:

D.J.Chun
+82-32-748-2755
djchun@poscoenc.com

http://www.poscoenc.com/english/

Nguồn:  Posco E&C

nguồn: Posco E&C