omniture

Ủy Ban đầu tư Philippine cho tới các doanh nghiệp: Cân nhắc lại CSR, tạo ra các mô hình kinh doanh hòa nhập

Ủy ban đầu tư Philippine
2018-08-07 16:23 874

TTXVN (MANILA, Philippines, ngày 7 tháng 8 năm 2018 / PRNewswire-AsiaNet/-

Ủy ban Đầu tư Philippine (BOI) đang khuyến khích các doanh nghiệp địa phương tận dụng ưu đãi của Kế hoạch ưu tiên đầu tư 2017-2019 (IPP) cho Doanh nghiệp Hòa nhập để mở rộng mô hình kinh doanh bền vững từ các chương trình trách nhiệm xã hội doanh nghiệp hiện tại (CSR). Dựa trên Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (UN) 2015-2030, BOI tái khẳng định vai trò thiết yếu của khu vực tư nhân trong việc chấm dứt nghèo đói.

"CSR là một phản ứng truyền thống của khu vực tư nhân trong cam kết với người nghèo. Bằng cách chuyển từ CSR sang Kinh doanh Hòa nhập, các doanh nhân có thể giúp người nghèo theo cách tạo ra cả tăng trưởng kinh doanh và tác động xã hội", Thứ trưởng Thương mại Philippine kiêm Giám đốc điều hành BOI Ceferino Rodolfo cho biết.

Mặc dù CSR không tạo ra lợi nhuận, Doanh nghiệp Hòa nhập đào tạo cộng đồng để trở thành nhà cung cấp và đối tác kinh doanh để có thể có nguồn sinh kế ổn định hơn.

Theo Business +, một nghiên cứu chung của BOI và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Trung tâm quốc tế Istanbul cho khu vực tư nhân trong Phát triển (IICPSD), các công ty có thể tạo ra các mô hình kinh doanh bao gồm bất kể kích cỡ.

Doanh nghiệp vi mô, vừa và nhỏ (MSME) chiếm 99,57% cơ sở ở Philippine, nắm bắt sự linh hoạt lớn hơn để ứng dụng các mô hình kinh doanh hòa nhập. Mặt khác, mô hình kinh doanh hòa nhập trong các công ty lớn đã vươn tới đem lại tác động trên quy mô rộng hơn.

Trong khi hội nhập các cộng đồng nghèo trong kinh doanh, các chuỗi giá trị là rất cần thiết để tạo ra các mô hình kinh doanh hòa nhập, phát triển kỹ năng là quan trọng đối với sự bền vững của doanh nghiệp. Các nhà cung cấp quy mô nhỏ, cần đào tạo trong lĩnh vực tiếp thị, tinh thần kinh doanh và tài chính để phát triển kỹ năng và đảm bảo nguồn cung chất lượng cao. Business+ cũng đề xuất tăng cường hợp tác đa ngành để cung cấp những kinh nghiệm học hỏi này.

Đối với kinh doanh hòa nhập để phát triển, môi trường pháp lý thuận lợi là rất quan trọng. Ví dụ, Philippines đã giới thiệu các ưu đãi cho mô hình kinh doanh hòa nhập có đủ điều kiện. Theo IPP, các doanh nghiệp trung bình và lớn trong ngành du lịch và kinh doanh nông nghiệp hợp tác với các doanh nghiệp vi mô và nhỏ trong chuỗi giá trị của mình, có thể nhận được các ưu đãi thuế trong 5 năm.

Tuy nhiên, các mô hình kinh doanh hòa nhập cũng tồn tại trong các ngành công nghiệp khác của Philippines như sức khỏe, tài chính và năng lượng.

"Để tạo ra các mô hình kinh doanh hòa nhập, các doanh nghiệp cần một mức độ chuyên môn nhất định và kinh nghiệm. Việc chuyển đổi từ CSR sang IB là một cơ hội cho các công ty tham gia vào hợp tác đa ngành, khi họ cố gắng đáp ứng các kiến thức cần thiết và năng lực" Rodolfo nói.

nguồn: Ủy ban đầu tư Philippine