omniture

Tổ chức Phát triển Khu nghỉ dưỡng châu Á-Thái Bình Dương (APRDO) hiện đang mở cho thành viên

Asia Pacific Resort Development Organisation
2019-02-13 08:00 192

TTXVN (SINGAPORE, ngày 13 tháng 2 năm 2019 / PRNewswire-AsiaNet / -

Tổ chức Phát triển Khu nghỉ dưỡng châu Á-Thái Bình Dương (APRDO) là một tổ chức thương mại khu vực mới được thành lập vào tháng 5 năm 2018 với sứ mệnh hỗ trợ và thúc đẩy ngành công nghiệp chia quyền sở hữu ở châu Á-Thái Bình Dương. Tổ chức này hướng tới mục tiêu cung cấp một khuôn khổ thúc đẩy sự đổi mới và quy định trong ngành và đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh đang được tiến hành theo các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất.

Tổ chức đã đặt ra các mục tiêu chính sau đây:

1. Để hỗ trợ sự nghiệp và ưu tiên của các hiệp hội chia quyền sở hữu quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương
2. Khuyến khích và tạo điều kiện cho việc thành lập các hiệp hội chia quyền sở hữu mới tại các quốc gia quan trọng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương
3. Để tác động đến quy định của ngành công nghiệp chia quyền sở hữu (bao gồm các nỗ lực ngắn và dài hạn ở các nước quan trọng) trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương
4. Thúc đẩy sự tự điều chỉnh của ngành công nghiệp chia quyền sở hữu, thông qua việc ban hành bộ quy tắc ứng xử và tiêu chuẩn thực hành tốt nhất cho ngành công nghiệp chia quyền sở hữu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương
5. Trở thành một điểm liên lạc cho các chính phủ và những người tham gia ngành công nghiệp chia quyền sở hữu, bao gồm cả liên quan đến bất kỳ yêu cầu phát triển và khiếu nại của người tiêu dùng đến các hiệp hội chia quyền sở hữu địa phương
6. Cung cấp nghiên cứu, giáo dục và trao đổi thông tin trong ngành và với các cơ quan chính phủ

APRDO cung cấp hai loại thành viên và hiện đang mở cho các thực thể tham gia vào ngành công nghiệp phát triển khu nghỉ dưỡng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và có mối quan tâm và niềm tin vào các mục tiêu của tổ chức nêu trên. Thành viên của APRDO có thể mong đợi nhiều lợi ích, bao gồm cơ hội cho các liên hệ chuyên nghiệp có giá trị và sự tham gia vào các vấn đề ảnh hưởng đến ngành công nghiệp chia quyền sở hữu ở châu Á-Thái Bình Dương.

Để biết thêm thông tin về APRDO hoặc trở thành thành viên, vui lòng truy cập www.aprdo.org.

Logo - https://photos.prnasia.com/prnh/20190207/2369029-1LOGO

Nguồn: Tổ chức phát triển khu nghỉ dưỡng châu Á-Thái Bình Dương

nguồn: Asia Pacific Resort Development Organisation
Related Links: