omniture

Diễn đàn Vành đai và Con đường Xanh của Bắc Kinh thu hút các bên cho vay toàn cầu

China Green Finance Committee
2019-08-20 09:57 1203

TTXVN (BẮC KINH, ngày 20 tháng 8 năm 2019 / PRNewswire-AsiaNet / -

Hôm nay, hơn 150 đại biểu từ 40 ngân hàng toàn cầu, các công ty đầu tư và các tổ chức quốc tế đã tập trung tại Bắc Kinh để tham dự Hội nghị toàn thể đầu tiên về Nguyên tắc đầu tư xanh cho Vành đai và Con đường (GIP), một động lực lớn để thúc đẩy đầu tư có trách nhiệm với môi trường theo Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Ra mắt bởi Ủy ban Tài chính xanh Trung Quốc và Thành phố London vào tháng 11 năm 2018, GIP là một bộ nguyên tắc dành riêng để thúc đẩy đầu tư có ý thức sinh thái vào khu vực Vành đai và Con đường. Ba mươi tổ chức toàn cầu, bao gồm một số nhà cho vay hàng đầu của khu vực, đã đăng ký GIP. Đây là cuộc họp đầu tiên của các thành viên GIP khi họ đang tìm cách thực hiện các nguyên tắc.

"Trong những thập kỷ tới, hầu hết đầu tư cơ sở hạ tầng của thế giới sẽ thông qua khu vực Vành đai và Con đường, sẽ có tác động sâu sắc đến khí hậu và môi trường", Tiến sĩ Ma Jun, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Xanh Trung Quốc cho biết. "Mục tiêu của GIP là khuyến khích và hỗ trợ các bên ký kết tích hợp tốt hơn các cân nhắc về môi trường vào quá trình ra quyết định và thực hiện các khoản đầu tư của họ trong khu vực."

Để hỗ trợ việc thực hiện GIP và giúp nâng cao năng lực đầu tư xanh của các bên ký kết, một Ban thư ký đã được thành lập với các văn phòng tại Bắc Kinh và London. Một cơ sở dữ liệu dự án xanh cũng sẽ được phát triển như một nền tảng thông tin giữa người cho vay và chủ dự án.

"GIP sẽ mang lại lợi ích cho các quốc gia dọc theo Vành đai và Con đường bằng cách giúp tạo điều kiện cho đầu tư xanh, giảm thiểu tác động tiêu cực của đầu tư mới và tạo ra các cơ hội kinh doanh đúng đắn", Chen Yulu, Phó Thống đốc PBOC cho biết.

"Tôi mong muốn được thấy các tổ chức của Vương quốc Anh hợp tác với các đối tác Trung Quốc và quốc tế để chia sẻ các thực tiễn tốt nhất để thực hiện các nguyên tắc một cách mạnh mẽ", Christina Scott, Đại học Charge footffaires, Đại sứ quán Anh Bắc Kinh nói.

"Với sự hợp tác với các đối tác Trung Quốc thông qua Trung tâm Tài chính xanh Anh-Trung, chúng tôi đang đóng vai trò cơ bản trong việc đảm bảo các dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất sẽ kết hợp phát triển carbon thấp và bền vững", Sir Roger Gifford, Chủ tịch Green Finance Institute của Vương Quốc Anh cho biết.

Tại cuộc họp hôm nay, những người tham gia đã đồng ý thành lập ba nhóm làm việc để nghiên cứu các thực tiễn tốt nhất và phát triển các công cụ và phương pháp để thực hiện. Đồng chủ trì bởi các bên ký kết GIP, các nhóm làm việc này sẽ chịu trách nhiệm về các chủ đề bao gồm đánh giá rủi ro môi trường, công bố thông tin và đổi mới sản phẩm tài chính xanh.

Nguồn: Ủy ban Tài chính xanh Trung Quốc

nguồn: China Green Finance Committee