omniture

Khảo sát xung lực toàn cầu mới của YPO về niềm tin cho thấy các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trẻ xem niềm tin là quan trọng nhưng thiếu kế hoạch về cách xây dựng niềm tin với nhân viên

YPO
2020-01-14 01:01 1895

NEW YORK, ngày 14 tháng 1 năm 2020 / PRNewswire-AsiaNet / -

- Gần 3.000 Giám đốc điều hành từ 115 quốc gia đã thảo luận về vấn đề thiết yếu này đối với kinh doanh này.

YPO(YPO ), cộng đồng lãnh đạo toàn cầu của hơn 28.000 giám đốc điều hành tại 135 các nước, đã thực hiện một cuộc khảo sát thành viên được thiết kế để cung cấp cho giám đốc điều hành quan điểm về tầm quan trọng của niềm tin của các bên liên quan, mức độ mà họ đang hành động và thành công trong việc xây dựng văn hóa của niềm tin trong các tổ chức của họ và quan điểm của họ về vai trò của tác động xã hội trong việc xây dựng niềm tin với các bên liên quan.

Khảo sát xung lực toàn cầu về niềm tin năm 2020 của YPO (Global Pulse Survey on Trust), tiến hành ngày 1-18 tháng 11 năm 2019 với 2.960 người được hỏi, nhận thấy đó là một chìa khóa vấn đề đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn thế giới, nhưng có những khoảng trống đáng kể giữa suy nghĩ và hành động của lãnh đạo doanh nghiệp. Những phát hiện chính bao gồm:

  • 96% giám đốc điều hành xem xây dựng và duy trì niềm tin với các bên liên quan là một ưu tiên cao, với gần một nửa (42 %) nói rằng tầm quan trọng của việc xây dựng niềm tin với các bên liên quan đã tăng lên trong năm năm qua.

  • Chỉ 40 % giám đốc điều hành thấy rằng xây dựng niềm tin với nhân viên là dễ dàng, và họ thấy còn khó khăn hơn khi làm điều đó với khách hàng (36%).

  • Mặc dù hầu hết các nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu đồng ý rằng đây là vấn đề ưu tiên cao mà họ cảm thấy ngày càng cấp bách, hơn 60% vẫn chưa đo lường được lòng tin của nhân viên trong doanh nghiệp của họ và chỉ có một phần ba (34%) đã xác định kế hoạch cụ thể trong kinh doanh của họ để xây dựng / duy trì niềm tin của nhân viên.

  • Hầu hết các giám đốc điều hành đều hiểu sức nặng vai trò của họ, với 89 % đồng ý rằng họ với tư cách là lãnh đạo doanh nghiệp chịu áp lực thể hiện giá trị của tổ chức thông qua hành động của họ.

  • 77 % các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đồng ý rằng họ chịu áp lực dẫn đầu trong thay đổi, thay vì chờ đợi chính phủ áp đặt.

  • Hầu hết các nhà lãnh đạo doanh nghiệp (71%) đồng ý rằng doanh nghiệp của họ có thể có một tác động xã hội tích cực; một tỷ lệ ít hơn các lãnh đạo doanh nghiệp đồng ý rằng hành động về các vấn đề xã hội giúp cải thiện niềm tin nhân viên (56%) hoặc niềm tin công chúng (57 %).

Khảo sát xung lực toàn cầu năm 2020 của YPO về phương pháp tin cậy:

Khảo sát toàn cầu về niềm tin năm 2020 được YPO thực hiện từ ngày 1 đến 18 tháng 11 2019 thông qua một bộ câu hỏi trực tuyến. Tổng cộng có 2.960 thành viên YPO đã trả lời khảo sát. Mẫu khảo sát bao gồm các thành viên ở 115 quốc gia. Biên độ sai số lấy mẫu là cộng hoặc trừ 1,84 điểm phần trăm với độ tin cậy 95% trình độ.

Về YPO:

YPO là cộng đồng lãnh đạo toàn cầu của hơn 28.000 giám đốc điều hành tại
135 quốc gia được thúc đẩy bởi niềm tin rằng thế giới cần các nhà lãnh đạo tốt hơn. Mỗi thành viên của chúng tôi đã đạt được thành công quan trọng trong vai trò lãnh đạo khi còn trẻ tuổi. Kết hợp lại, họ lãnh đạo các doanh nghiệp và tổ chức đóng góp 9 USD nghìn tỷ doanh thu hàng năm. Các thành viên YPO truyền cảm hứng và hỗ trợ lẫn nhau thông qua học hỏi và trải nghiệm đặc biệt trong một cộng đồng chia sẻ mở và tin tưởng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.ypo.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1065220/YPO_Logo.jpg

nguồn: YPO