omniture

IMA công bố các báo cáo mới nhất về vai trò của CFO đối với hoạt động kinh doanh bền vững

Các báo cáo phân tích vai trò của chuyên gia tài chính trong các hoạt động kinh doanh bền vững
Institute of Management Accountants (IMA)
2020-06-19 16:40 1119

SINGAPORE, ngày 19/6/2020 /PRNewswire/ -- IMA® (Hiệp hội Kế toán Quản trị Hoa Kỳ) đã phát hành hai báo cáo mới có tương quan với nhau vào ngày hôm nay:

  • Một báo cáo từ ban điều hành cấp cao: "Hợp tác phòng tài chính đối với việc lồng ghép tính bền vững vào hoạt động kinh doanh"
  • Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu: "CFO là người tạo ra giá trị: Khả năng lãnh đạo tài chính và kế toán doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh bền vững và doanh nghiệp tích hợp"

Báo cáo từ ban điều hành cấp cao giải thích cách CFO (Giám đốc tài chính) và phòng tài chính có thể đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan về việc tích hợp các mục tiêu và hoạt động kinh doanh bền vững trong toàn doanh nghiệp bằng cách hợp tác hiệu quả với nhóm kinh doanh bền vững của công ty cũng như các đơn vị kinh doanh khác. Báo cáo này cung cấp một khuôn khổ thiết thực cho các chuyên gia tài chính và kế toán để thực hiện các nhiệm vụ điều phối hoạt động kinh doanh tích cực nhằm phục vụ các sáng kiến bền vững.

Báo cáo từ ban điều hành cấp cao được xây dựng trên một bài báo chung của IMA và ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc), xuất bản vào năm 2014 và đã thiết lập một hướng tiếp cận – Khung Hợp tác Tài chính – giúp các phòng, ban tài chính trong doanh nghiệp điều phối hoạt động hợp tác liên ngành, qua đó đạt được các mục tiêu chung của tổ chức. Áp dụng khung này đối với việc phát triển và tích hợp các sáng kiến kinh doanh bền vững, báo cáo từ ban điều hành cấp cao chỉ ra ba thành tố để hợp tác thành công:

  1. Tạo ra nhiệm vụ hợp tác về các hoạt động kinh doanh bền vững
  2. Sắp xếp và đính chính thông tin bằng cách nâng cao chất lượng phân tích và hiểu biết dữ liệu
  3. Khai thác nhân sự tài năng với tư duy sẵn sàng đối mặt với thách thức

"Từ trước đến nay, luôn tồn tại một quan niệm rằng các chuyên gia tài chính thường không liên quan đến hoạt động kinh doanh bền vững. Mặc dù quan niệm này chỉ xuất hiện ở một số công ty, nhưng phần lớn đang thực hiện các bước để tích hợp các sáng kiến kinh doanh bền vững mới", Shari Littan, Kế toán viên Công chứng (CPA), Tiến sĩ Luật (JD), quản lý các hoạt động kỹ thuật báo cáo của công ty tại IMA và đồng tác giả của các báo cáo cho biết. "Chúng tôi nhận thấy rằng các công ty hàng đầu đã thực sự đạt được những tiến bộ đáng kể liên quan đến CFO và các phòng ban tài chính".

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu, với nhiệm vụ bổ sung cho khung được nêu trong báo cáo từ ban điều hành cấp cao, phản ánh các cuộc phỏng vấn định tính với các giám đốc điều hành cấp cao trong nhiều ngành công nghiệp. Báo cáo này đưa ra những thông tin đúc kết cơ bản về vai trò của chuyên gia tài chính trong hoạt động kinh doanh bền vững.

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu theo dõi sự phát triển trong vai trò của CFO, từ nhấn mạnh vào sự tuân thủ đến vai trò thiên về quản trị, chiến lược và hoạt động, phù hợp với các công ty ngày càng có xu hướng áp dụng các hoạt động kinh doanh bền vững và các phương pháp tiếp cận doanh nghiệp tích hợp. Sự hợp tác giữa các phòng, ban trong toàn tổ chức (tài chính, tính bền vững và nguồn nhân lực cùng các phòng, ban khác) cho phép các doanh nghiệp phân tích hiệu quả tài chính và phi tài chính tốt hơn.

Littan cho biết thêm: "Đối với báo cáo nghiên cứu chuyên sâu, chúng tôi đã đến và trao đổi với các chuyên gia từ các công ty lớn, với những đóng góp nổi bật cho quá trình này". "Chúng tôi đã hỏi rằng những thành tố chính của IMA (kế toán viên và chuyên gia tài chính hỗ trợ hoạt động kinh doanh) thực sự đang làm gì để giúp tổ chức của họ triển khai các hoạt động này và chúng tôi nhận được câu trả lời rằng họ đã tham gia khá nhiều vào quá trình này, thậm chí nhiều hơn những gì chúng tôi mong đợi. Những gì chúng tôi rút ra được từ các cuộc phỏng vấn này là CFO và các phòng, ban tài chính đang phát triển các quy trình nội bộ cho phép họ vận dụng các kiến thức chuyên môn và kỹ năng chuyên ngành của mình để phục vụ hoạt động trong toàn tổ chức".

Báo cáo thị trường xác định một số chức năng và nhiệm vụ của các CFO cũng như chuyên gia tài chính và kế toán trong một doanh nghiệp tích hợp:

  • Liên kết các phép đo hiệu suất bền vững với giá trị
  • Cải thiện hoạt động báo cáo nội bộ và đối ngoại
  • Nâng cao chất lượng thông tin thông qua việc giám sát kiểm soát nội bộ
  • Quản lý rủi ro liên quan đến các sáng kiến kinh doanh bền vững
  • Cải thiện giám sát chuỗi cung ứng

Để đọc bản báo cáo đầy đủ, vui lòng truy cập liên kết này.

Giới thiệu về IMA® (Hiệp hội Kế toán Quản trị Hoa Kỳ)

IMA®, được Tạp chí The Accountant/ International Accounting Bulletin vinh danh là Cơ quan chuyên môn của năm vào năm 2017 và 2018, là một trong những hiệp hội lớn và được kính trọng nhất với mục tiêu tập trung vào việc thúc đẩy nghề kế toán quản trị. Trên quy mô toàn cầu, IMA hỗ trợ nghề nghiệp thông qua nghiên cứu, các chương trình CMA® (Chương trình đào tạo Kế toán Quản trị Hoa Kỳ) và CSCA® (Chứng nhận hoàn thành chương trình Chiến lược và Phân tích Cạnh tranh), giáo dục thường xuyên, các chương trình kết nối mạng lưới và ủng hộ các hoạt động kinh doanh với chuẩn đạo đức cao nhất. IMA có một mạng lưới toàn cầu với hơn 125.000 thành viên ở 150 quốc gia và 300 chi hội sinh viên và nghề nghiệp. Có trụ sở tại Montvale, N.J., Hoa Kỳ, IMA cung cấp các dịch vụ bản địa hóa thông qua bốn khu vực hoạt động trên toàn thế giới của mình: Châu Mỹ, Châu Á/Thái Bình Dương, Châu Âu và Trung Đông/Ấn Độ. Để biết thêm thông tin chi tiết về IMA, vui lòng truy cập www.imanet.org.

Logo - https://photos.prnasia.com/prnh/20191017/2614087-1LOGO?lang=0

nguồn: Institute of Management Accountants (IMA)