omniture

Diễn đàn hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 11 & Hội nghị thượng đỉnh về hợp tác cảng cửa ngõ quốc tế Vịnh Bắc Bộ 2020 được tổ chức vào ngày 15/10 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây

Guangxi China-ASEAN Panorama Magazine Agency Co., Ltd.
2020-10-20 12:41 3023

NAM NINH, Trung Quốc, ngày 20/10/2020 /PRNewswire/ -- Diễn đàn hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 11 & Hội nghị thượng đỉnh về hợp tác cảng cửa ngõ quốc tế Vịnh Bắc Bộ 2020 do Công ty TNHH Tạp chí Toàn cảnh Trung Quốc-ASEAN Quảng Tây làm trưởng ban tổ chức đã diễn ra vào ngày 15/10/2020 tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

The Opening Ceremony of the 11th Pan-Beibu Gulf Economic Cooperation Forum & 2020 Beibu Gulf International Gateway Port Cooperation Summit
The Opening Ceremony of the 11th Pan-Beibu Gulf Economic Cooperation Forum & 2020 Beibu Gulf International Gateway Port Cooperation Summit

Tinh thần xuyên suốt của Diễn đàn năm nay là "Tập trung vào cảng cửa ngõ quốc tế, cùng nhau xây dựng hành lang thương mại đất liền-biển quốc tế mới": Một kỷ nguyên mới trong hợp tác Vịnh Bắc Bộ mở rộng. Diễn đàn hướng đến hai chủ đề: "Cùng nhau xây dựng cảng cửa ngõ Vịnh Bắc Bộ và khám phá mô hình phát triển tương tác mới" và "Xây dựng hành lang thương mại đất liền-biển quốc tế mới chất lượng cao nhằm phục vụ sự phát triển của chuỗi cung ứng quốc tế".

 

 

 

nguồn: Guangxi China-ASEAN Panorama Magazine Agency Co., Ltd.