omniture

Diễn đàn Tài chính Quốc tế phát hành Báo cáo của IFF về Trung Quốc năm 2021

International Finance Forum (IFF)
2021-05-31 22:24 4095

Bắc Kinh, 31/05/2021 /PRNewswire/ -- Diễn đàn Tài chính Quốc tế (IFF) đã công bố phát hành Báo cáo của IFF về Trung Quốc năm 2021 (sau đây gọi là "Báo cáo") đề ra các sáng kiến chính sách quan trọng của Trung Quốc và các cơ hội hợp tác toàn cầu trong bối cảnh COVID-19 và hơn thế nữa. 30.000 bản báo cáo đã được phát hành tới hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Báo cáo bao gồm 31 đóng góp của các nhà lãnh đạo trên thế giới, các nhà hoạch định chính sách hàng đầu và các nhà tài chính về các chủ đề toàn cầu theo năm chủ đề: tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong thời kỳ hậu đại dịch, Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), tài chính xanh, thị trường vốn toàn cầu và công nghệ tài chính. 

COVID-19 đã gây ra sự gián đoạn đáng kể tới nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, hệ quả sinh thái phát sinh từ đại dịch cũng đem lại hậu quả tương tự đối với kinh tế, vì tình trạng khẩn cấp trong sức khỏe cộng đồng là dấu hiệu cho một vấn đề kinh tế sâu xa hơn. Để giải quyết vấn đề này, quá trình chuyển đổi trọng tâm sang "cơ sở hạ tầng xanh mới" chính là chìa khóa. Đây là điều ông Han Seungsoo, Đồng Chủ tịch của IFF kiêm Chủ tịch Tổ chức Quốc tế Silk Road (SRIA) đã nhấn mạnh. 

Ông đã viết trong Báo cáo rằng: "Nhiệm vụ của SRIA phải được điều chỉnh lại để huy động vốn đầu tư cần thiết nhằm đối phó với "trạng thái bình thường mới" sau đại dịch COVID-19. Hoạt động sản xuất năng lượng mặt trời và năng lượng gió quy mô lớn trên khu đất hoang dọc theo tuyến đường BRI sẽ giúp tạo ra nguồn điện sạch cho miền Đông, vốn phải là ưu tiên của SRIA".

Nhấn mạnh về biện pháp quan trọng cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu nhanh chóng trong thời kỳ hậu đại dịch COVID, Ông Jim Yong Kim, chủ tịch thứ 12 của Ngân hàng Thế giới, đã nói trong Báo cáo rằng đầu tư cơ sở hạ tầng nên là "một trong những ưu tiên hỗ trợ cho các nước đang phát triển phục hồi nhanh hơn sau đại dịch". Ông Marcos Toyjo, chủ tịch Ngân hàng Phát triển Mới nhấn mạnh rằng "cơ sở hạ tầng mới phải đáp ứng các yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư".

Báo cáo cũng nhấn mạnh vai trò của BRI trong công cuộc thúc đẩy tính bền vững trong quá trình phát triển toàn cầu thông qua Quỹ Silk Road và nỗ lực chung của các nước thành viên trong hoạt động thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh. Để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh, Báo cáo kêu gọi các quốc gia BRI thiết lập các mục tiêu về tính trung lập cacbon phù hợp với các mục tiêu bền vững toàn cầu và thực thi luật bảo vệ môi trường. 

Giới thiệu về IFF

Được thành lập vào năm 2003, IFF là một tổ chức diễn đàn quốc tế phi chính thức phi lợi nhuận và phi chính phủ. Tổ chức có trụ sở chính tại Bắc Kinh, đây là một cơ chế đối thoại và trao đổi học thuật cấp cao được đồng tài trợ bởi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các học giả trong cộng đồng tài chính và giới học thuật trên toàn cầu. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.iff.org.cn/php/list.php?tid=403

Steel Shen
(86) 10-5087-3634
steel.shen@iff.org.cn

nguồn: International Finance Forum (IFF)