omniture

Chính phủ Angola (Bộ Giao thông Vận tải): Mở thầu quốc tế cho việc quản lý cảng container đa năng và cảng hàng hóa tổng hợp của Cảng Lobito, với thời hạn thực hiện 20 năm

The Government of Angola (Ministry of Transportation)
2021-06-23 18:29 2832

TTXVN (LOBITO, Angola, ngày 23 tháng 6 năm 2021 / PRNewswire-AsiaNet / -)

Đấu thầu công khai quốc tế cho việc nhượng quyền cảng hàng hóa tổng hợp và container đa năng của Cảng thương mại Lobito vẫn đang mở. Mục đích của cuộc đấu thầu là quản lý, khai thác và đầu tư vào mở rộng năng lực cảng hàng hóa tổng hợp và container đa năng của Cảng Thương mại Lobito, một cơ sở hạ tầng cảng bao gồm tổng diện tích 241.540,94 m2, khả năng xử lý hơn một triệu tấn hàng không container và 250.000 TEU.

Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 16/8/2021 và đấu thầu nói trên hướng đến các công ty nước ngoài hoặc hiệp hội doanh nghiệp có kinh nghiệm có thể chứng minh được trong hoạt động được đề cập hoặc đáp ứng các yêu cầu trong chương trình.

Các công ty muốn tham gia đấu thầu phải đáp ứng các điều kiện sau yêu cầu:

  • Vốn chủ sở hữu đã góp không nhỏ hơn 25 triệu USD (25 triệu đô la Mỹ).
  • Doanh số kinh doanh bình quân hàng năm trong 3 năm tài chính gần nhất của không ít hơn tương đương 100 triệu USD (Một trăm triệu đô la Mỹ).
  • Giá trị tài sản ròng không dưới 100 triệu USD (Một trăm triệu đô la Mỹ).
  • Về năng lực kỹ thuật của mình, các công ty ứng tuyển phải có, trực tiếp hoặc thông qua các công ty con, cổ phần không dưới 25% tại ít nhất 3 hoạt động nhượng quyền cho các bến cảng trong 3 năm qua, bao gồm ít nhất 50% trong một trong những hoạt động đó, với mức trung bình lưu lượng hàng năm trong ba năm qua không dưới 250.000 TEU (Hai trăm năm mươi nghìn TEU).

Các nhà thầu phải nộp đơn đăng ký của họ bằng văn bản tới trụ sở chính của Empresa Portuaria do Lobito, cụ thể tới phòng Nhượng quyền, nằm trong tòa nhà Cảng Container Lobito, 1o. andar, Rua 1 de Dezembro, từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều, và chúng phải được gửi tới Comissao de Avaliacao das Concessoes.


 

 

Với tầm quan trọng của gói thầu này, mời bộ phận Truyền thông Xã hội của bạn chia sẻ thông cáo báo chí trên.

Để biết thêm thông tin về các ứng dụng, các bên quan tâm nên truy cập các liên kết sau:

www.concursos-mintrans.ao 

 

www.mintrans-tenders.ao 

 

Ảnh: - https://mma.prnasia.com/media2/1536943/govt_angola_transportation.jpg?p=medium600

 

 

 

 

nguồn: The Government of Angola (Ministry of Transportation)