omniture

Hoạt Động Nghiền Mịn Tại Dominica Mang Đ Cacao Lên Cấp Độ Cạnh Tranh Quốc Tế

CS Global Partners
2021-08-12 16:14 2194

LONDON, ngày 12 tháng 8 năm 2021 /PRNewswire/ -- Khối thịnh vượng chung Dominica tìm cách cạnh tranh với tư cách là nhà sản xuất ca cao tốt nhất trên thị trường quốc tế bằng cách phát triển cơ sở hạ tầng và hoạt động thực hành nông nghiệp tốt hơn. Đảo quốc Caribe có loại cacao với hương vị tinh tế, độc đáo đã giành được sự công nhận về uy tín chất lượng sản phẩm trong thập kỷ vừa qua. Sáng kiến này đang được tổng hợp thông qua các hội thảo được tổ chức cho các bên liên quan nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm tăng năng suất và năng lực xuất khẩu cho các chuỗi giá trị được lựa chọn. Bộ Nông nghiệp khuyến khích chủ sở hữu các đồn điền ca cao bỏ hoang quay lại và đầu tư vào trang trại của họ.

Sau khi mùa màng chịu sự tàn phá nghiêm trọng do Cơn bão Maria vào năm 2017, phần lớn hệ sinh thái của đất nước đã bị phá hủy. Tuy nhiên, với sự kiên cường chống lại thay đổi khí hầu và quyết tâm tái thiết, đảo quốc này đã chứng kiến sự vực dậy của nền kinh tế. 

Tiến sĩ Reginald Thomas của Bộ Kinh tế Xanh, Nông nghiệp và An ninh Lương thực Quốc gia nhấn mạnh vai trò quan trọng của ca cao trong ngành nông nghiệp vì nó góp phần hỗ trợ sinh kế của nông dân Dominica và giúp xây dựng khả năng phục hồi. Ông cho biết: "Đó là một trong những loại cây trồng thực sự có thể được đưa vào hệ thống sản xuất, nhưng quan trọng là ca cao đã từ một cây trồng tại các điền trang trở thành một cây trồng thiết yếu, và như vậy, chúng tôi đã thấy tầm quan trọng của ca cao trên toàn thế giới trong điều kiện thị trường có sẵn, và đó là các sản phẩm chế biến từ nông nghiệp,".

Một lĩnh vực đã giúp hỗ trợ rất nhiều cho việc phục hồi nông nghiệp của hòn đảo sau Cơn bão Maria là Chương trình Đầu tư theo Quyền công dân (CBI). CBI trao quyền công dân thứ hai cho những người đầu tư vào nền kinh tế của quốc gia và là một lộ trình mà nhiều thương nhân đã thực hiện để có khả năng di chuyển thuận tiện hơn, có nhiều cơ hội kinh doanh hơn và có sẵn Kế hoạch B để phòng ngừa trong thời kỳ khủng hoảng. Những người đăng ký chính đầu tư 100.000 USD vào Quỹ Đa dạng hóa Nền kinh tế của chính phủ có thể nhận được quyền công dân Dominica đầy đủ và có quyền làm việc, học tập và sống ở quốc gia được ca ngợi là 'Đảo quốc thiên nhiên của vùng Caribe'.

Theo báo cáo do PWC soạn thảo vào năm 2019, từ năm 2014/15-2018/19, gần 30 triệu ECD đã được phân bổ từ quỹ CBI để hỗ trợ các dự án nông và ngư nghiệp. Báo cáo cho biết "Hầu hết các dự án đều có mục tiêu là tăng cường sản xuất và an ninh lương thực, với mục tiêu là các đồn điền chuối, cà phê và ca cao. Việc làm của nông dân và ngư dân cũng đã được tăng cường thông qua các chương trình đào tạo và hỗ trợ kinh tế."

Các nhà đầu tư có thể đăng ký với tư cách là cá nhân hoặc gia đình và con cháu họ vẫn có thể duy trì đặc quyền công dân đó.

pr@csglobalpartners.com, www.csglobalpartners.com

nguồn: CS Global Partners