omniture

Al Dahana tuyên bố quyết định của tòa án Dubai: Nissan Motor Co. và công ty con ở Trung Đông của hãng đã phát hiện chênh lệch lợi nhuận từ đối tác trong một thập kỷ và thua kiện Al Dahana FZCO trong một vụ kiện ước tính khoảng 1,3 tỷ AED

Al Dahana
2021-10-14 20:54 811

DUBAI, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất, ngày 14 tháng 10 năm 2021 /PRNewswire/-- Nissan Motor Co.  Ltd. và Nissan Trung Đông đã bị buộc tội thanh toán vượt quá 1,3 tỷ AED (bao gồm cả lãi suất) cho Đối tác "Al Dahana FZCO" trong một phán quyết mang tính bước ngoặt trong vụ kiện do Al Dahana đâm đơn.  

Vụ kiện, được đệ trình lần đầu tiên vào ngày 4 tháng 7 năm 2019, yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm hợp đồng của Nissan, công ty con Nissan Trung Đông và hai Giám đốc được bổ nhiệm. Tòa án sơ thẩm Dubai ban đầu ra phán quyết yêu cầu Nissan trả cho Al Dahana hơn 1,3 tỷ AED, bao gồm cả lãi suất, vào ngày 29 tháng 9 năm 2021. 

Sau khi xem xét bằng chứng đã được đưa ra và các điều khoản của pháp luật, vào ngày 4 tháng 10 năm 2021, Tòa án các Vấn đề Khẩn cấp Dubai đã ban hành một lệnh phòng ngừa đối với hàng hóa và tài sản lưu động, tài khoản ngân hàng và số dư của hai công ty và định giá khoản nợ của họ là 1,3 tỷ AED bao gồm cả tiền lãi.

Phát biểu về phán quyết mang tính bước ngoặt này, Ông Nasser Watar - Giám đốc điều hành của Tập đoàn Al Dahana cho biết: "Al Dahana vô cùng hài lòng với phán quyết của tòa án và muốn cảm ơn Tòa án Dubai vì phán quyết công bằng và công minh của họ. Chúng tôi cảm thấy được lắng nghe và tin rằng điều này cũng sẽ mở đường cho các công ty khác trong việc tìm kiếm công lý."

 

 

nguồn: Al Dahana