omniture

Công Ty Đổi Mới về An Toàn COVID-19 Toàn Cầu Mở Rộng Dịch Vụ

Safely2Prosperity
2021-11-24 19:31 6428

"Đầu tư thông minh vào sự an toàn của nhân viên."

Hiện tại, đã có Nền tảng SaaS Tuân thủ Quy tắc OSHA COVID của Hoa Kỳ

BOSTON, ngày 24 tháng 11 năm 2021 /PRNewswire/ -- Giám đốc Điều hành của Safely2Prosperity LLC, John Norris, JD, MBA, công bố Nền tảng An toàn COVID-19 mới của S2P và Bảng điều khiển Nhân viên để trình diễn nhanh chóng và triển khai ngay lập tức. Cùng với các chương trình bổ sung, công ty cung cấp cho các nhà tuyển dụng Chương trình An toàn COVID toàn diện đầu tiên trên thế giới.

Safely2Prosperity S2P Chairman and CEO John Norris, JD, MBA
Safely2Prosperity S2P Chairman and CEO John Norris, JD, MBA

Chương trình An toàn COVID nâng cao mức độ an toàn của nhân viên bằng cách cung cấp:

  1. Sự chuẩn bị, giám sát và quản lý có cấu trúc.
  2. Giám sát và theo dõi 24/7, bao gồm báo cáo tùy chỉnh đa bảng điều khiển. 
  3. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu có hiệu quả và các công cụ khác, bao gồm cảnh báo, báo động và xu hướng, tất cả đều dựa trên việc theo dõi rủi ro và đánh giá rủi ro liên tục.
  4. Tài liệu chứng minh pháp lý của những nỗ lực bảo vệ nhân viên và tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý và quy định. 

Cùng với đó, công ty đánh giá và báo cáo về các rủi ro và hành động phản hồi được thực hiện ở (1) cấp độ hạt, cơ sở và nhà xưởng, (2) cấp độ bộ phận, khu vực và quản lý nhà máy, và (3) cấp độ nhóm, ca, ngày, thời gian và cấp quản lý trực tiếp - tất cả đều trực quan và bảo mật.

Để sắp xếp xem minh họa sản phẩm, vui lòng liên hệ S2P theo số 617-680-3127 hoặc info@safely2prosperity.com. Hoặc truy cập trang web của chúng tôi tại safely2prosperity.com.

Norris cho biết:

"Nền tảng SaaS tiên tiến, tuân thủ OSHA, và bảng điều khiển nhân viên của S2P trao quyền cho toàn bộ tổ chức - từ CEO đến CHRO cho tới chính nhân viên - quản lý một cách hiệu quả và an toàn các trách nhiệm và phản hồi về COVID-19." 

Mục tiêu bao quát: Đưa nhân viên trở lại với công việc. An toàn. 

Chương trình An toàn COVID của S2P tuân thủ các quy tắc OSHA COVID của Hoa Kỳ đang chờ phê duyệt và các quy tắc tương tự trên toàn thế giới. Chúng giống với các Chương trình Bảo vệ Người Lao động OSHA hoặc tương tự với OSHA và Chương trình Phòng cháy chữa cháy hiện phổ biến trên toàn thế giới.

Chỉ cần cứu được một mạng sống hoặc chỉ cần ngăn chặn được một vụ kiện, thì giải pháp của S2P rất xứng đáng với khoản đầu tư

John Norris và S2P Có Tầm Nhìn Mạnh Mẽ 

"Khoản đầu tư tốt nhất cho các sáng kiến COVID-19 từ dưới lên. Vì vậy, bây giờ chúng ta cần các sáng kiến toàn diện, từ dưới lên và các công cụ hỗ trợ cho các công ty, trường học và cơ quan chính phủ để đương đầu tốt hơn với đại dịch hiện tại và các đại dịch tiếp theo."

Fred Hassan,
Cựu Chủ tịch của PhRMA và Chủ tịch IFPMA, hai trong số các nhóm ủng hộ phát triển ngành công nghệ sinh học và dược phẩm hàng đầu thế giới.
 

Giới thiệu về Safely2Prosperity  

S2P là nhà cung cấp giải pháp và đổi mới quản lý rủi ro chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại Hoa Kỳ (có trụ sở tại Boston). Giám đốc Điều hành Norris nổi tiếng toàn cầu với tư cách một nhà lãnh đạo tư tưởng trong lĩnh vực quản lý rủi ro sức khỏe và chăm sóc sức khỏe, cựu lãnh đạo FDA Hoa Kỳ và giảng viên Harvard, và là một doanh nhân thành công. 

__________
© 2021 Safely2Prosperity LLC và John Norris, JD, MBA. Mọi quyền được bảo lưu.

Liên hệ:
info@safely2prosperity.com
1-617-680-3127

Hình ảnh - https://mma.prnasia.com/media2/1659808/Safely2Prosperity_CEO_John_Norris.jpg?p=medium600
Logo - https://mma.prnasia.com/media2/1659807/Safely2Prosperity_Logo.jpg?p=medium600

nguồn: Safely2Prosperity