omniture

Thành Đô thúc đẩy sự phát triển của ngành thương mại dịch vụ

Chengdu Commerce Bureau
2022-09-21 20:44 624

THÀNH ĐÔ, Trung Quốc, 21/09/2022 /PRNewswire/ -- Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, khu vực Tây Nam Trung Quốc, đang nỗ lực thúc đẩy ngành thương mại dịch vụ hơn nữa, đảm bảo sự phát triển chất lượng cao trong khu vực.

Công viên phần mềm Chengdu Tianfu đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển của ngành thương mại dịch vụ ở Thành Đô.
Công viên phần mềm Chengdu Tianfu đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển của ngành thương mại dịch vụ ở Thành Đô.

Cho đến nay, Thành Đô đã thành lập năm cơ sở xuất khẩu quy mô quốc gia chuyên về các dịch vụ kỹ thuật số, sản phẩm văn hóa, dịch vụ IP, dịch vụ nguồn nhân lực và dịch vụ ngôn ngữ để thổi bùng sức sống cho ngành thương mại dịch vụ.

Trong nửa đầu năm 2022, lượng xuất nhập khẩu trong ngành thương mại dịch vụ ở Thành Đô tăng 24,97% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu thương mại dịch vụ của thành phố tăng 47,04% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất nhập khẩu sản phẩm kỹ thuật số cũng tăng 20% so với năm trước và phí bản quyền IP tăng 101,37%.

Các quan chức địa phương cho biết năm nền tảng vừa được thành lập đóng vai trò không thể thay thế nhằm thúc đẩy ngành thương mại dịch vụ của Thành Đô phát triển.

Vào tháng Ba, Bộ Thương mại đã chứng nhận thêm 40 cơ sở xuất khẩu dịch vụ chuyên nghiệp quốc gia để hỗ trợ xuất khẩu bốn loại dịch vụ. Đó là nguồn nhân lực, thông tin địa lý, ngôn ngữ và các dịch vụ IP.

Khu Phát triển Công nghiệp Công nghệ cao Thành Đô, hay CDHT, đã được công nhận là cơ sở xuất khẩu dịch vụ IP chuyên nghiệp. Khu công nghiệp Dịch vụ Nguồn nhân lực Thành Đô và Công nghệ Thông tin Sichuan Lan-Bridge lần lượt được công nhận là cơ sở xuất khẩu dịch vụ nguồn nhân lực chuyên nghiệp và cơ sở xuất khẩu dịch vụ ngôn ngữ chuyên nghiệp.

Các quan chức thuộc phòng thương mại Thành Đô cho biết việc phát triển các cơ sở xuất khẩu dịch vụ chuyên nghiệp sẽ giúp ngành thương mại dịch vụ của thành phố phát triển theo hướng quy mô lớn hơn và hoạt động chuyên sâu hơn.

Các công ty có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ, tác động đến thị trường và năng lực đổi mới sẽ được hưởng lợi từ các nền tảng đó. Họ cũng sẽ củng cố hiệu suất tổng thể và sức mạnh của ngành thương mại dịch vụ Thành Đô.

Được sự hỗ trợ của chính quyền Thành Đô, các doanh nghiệp thương mại dịch vụ đang chú trọng hơn đến mục tiêu phát triển và đổi mới sản phẩm mới để duy trì sự phát triển bền vững.

Vào tháng 5 năm nay, Khu công nghiệp Dịch vụ Nguồn nhân lực Thành Đô đã mời 13 nhà cung cấp dịch vụ nguồn nhân lực bao gồm Risfond và OPT để thành lập liên minh không chính thức với tên gọi là West Headhunting Valley Alliance. Liên minh sẽ hỗ trợ Thành Đô xây dựng China West Headhunting Valley, nơi quy tụ 100 nhà cung cấp dịch vụ nguồn nhân lực có ảnh hưởng và 30.000 chuyên gia trong CDHT.

nguồn: Chengdu Commerce Bureau