omniture

Giấy chứng nhận Giao thức đảm bảo tính bền vững cho Đậu nành Hoa Kỳ (SSAP) hiện có thể được chuyển giao

U.S. Soybean Export Council (USSEC)
2022-09-27 21:08 7832

Bước đi của USSEC hỗ trợ nỗ lực của khách hàng để xác minh đậu nành bền vững  

ST. LOUIS, ngày 27 tháng 9 năm 2022 /PRNewswire/ -- Các khách hàng quốc tế của Đậu nành Hoa Kỳ trong toàn bộ chuỗi cung ứng hiện có thể dễ dàng chứng minh cam kết của họ trong việc tìm nguồn cung ứng nguyên liệu bền vững. Giao thức đảm bảo tính bền vững cho Đậu nành Hoa Kỳ (SSAP) đã được mở rộng để cho phép chuyển giao các chứng chỉ SSAP tối đa bốn lần. 

Khách hàng của Đậu nành Hoa Kỳ từ lâu đã muốn có thêm sự minh bạch trong tính bền vững từ các giao dịch mua hàng của họ. Sự thay đổi này đối với SSAP của Soy Export Sustainability, LLC, được tài trợ một phần bởi cơ quan kiểm tra đậu tương quốc gia, cho phép khách hàng lưu giữ hồ sơ về các giao dịch mua Đậu nành Hoa Kỳ bền vững, sử dụng các giao dịch mua hàng này để đáp ứng các mục tiêu ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị), và báo cáo về sự tiến triển đối với các mục tiêu đó. Nhà nhập khẩu sẽ có thể nhận chứng chỉ đứng tên họ từ nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu sau đó sẽ có thể chuyển chứng chỉ cho khách hàng của họ. Chứng chỉ có khả năng được chuyển giao tổng cộng bốn lần sau khi xuất khẩu. 

"Đảm bảo tìm nguồn cung ứng bền vững các sản phẩm là trọng tâm trong cam kết của chúng tôi đối với chuỗi cung ứng có trách nhiệm. Chúng tôi vui mừng nhận thấy sự cải tiến liên tục của các chứng chỉ SSAP, cũng như các phương pháp minh bạch và đáng tin cậy được áp dụng để đo lường mức độ bền vững. Chứng nhận có thể chuyển giao là chìa khóa để khách hàng và doanh nghiệp của chúng tôi theo dõi và xác minh rằng các sản phẩm đậu nành mà chúng tôi cung cấp được nuôi theo cách bền vững, dẫn đến sự bền vững hơn của hệ thống thực phẩm toàn cầu", Dessislava Barzachka, Giám đốc Thực thi Bền vững EA, Bunge, cho biết. 

SSAP, được phát triển vào năm 2013, là một cách tiếp cận tổng hợp đã được xác nhận, được kiểm tra bởi các bên thứ ba, nhằm xác minh sản xuất đậu tương bền vững trên quy mô quốc gia. Hệ thống được thiết kế để duy trì sự cân bằng khối lượng của đậu nành bền vững đã được xác minh mỗi lần chuyển giao và các tính toán chế biến công nghiệp cũng được đưa vào hệ thống. Tổ chức cấp phát và theo dõi các chứng chỉ là Soy Export Sustainability, LLC.

Mặc dù sự thay đổi này đáp ứng nhu cầu của người mua về việc thể hiện cam kết của họ trong việc tìm nguồn cung ứng đậu nành bền vững trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, sự thay đổi này cũng có thể giúp tạo ra nhu cầu đối với các sản phẩm vì sở thích của người tiêu dùng đối với các sản phẩm bền vững. 

Theo hướng dẫn của SSAP, nông dân trồng đậu tương Hoa Kỳ liên tục cải thiện hiệu suất bền vững của họ, đảm bảo sản phẩm bền vững hơn trong tương lai. Đậu nành Hoa Kỳ đã được công nhận là có lượng khí thải carbon thấp nhất so với các loại đậu nành có nguồn gốc khác. Ngoài ra, SSAP bao gồm các cuộc kiểm tra trang trại được thực hiện bởi một bên thứ ba độc lập - Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). SSAP gần đây đã giành được mức Tương đương Cấp Bạc khi được so sánh với Đánh giá Bền vững Trang trại (FSA) 3.0 của Nền tảng Sáng kiến Nông nghiệp Bền vững (SAI Platform). Chứng nhận cũng được đánh giá tích cực với các hướng dẫn tìm nguồn cung ứng đậu nành của Liên đoàn các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi Châu Âu (FEFAC) thông qua Trung tâm Thương mại Quốc tế độc lập (ITC) và được công nhận bởi Hướng dẫn Nguồn cung ứng Đậu nành Bền vững của Diễn đàn Hàng tiêu dùng và Thực hành tốt nhất trong Nuôi trồng Thủy sản của Liên minh Thủy sản Toàn cầu.

"Nông dân trồng đậu nành Hoa Kỳ có cam kết mạnh mẽ về tính bền vững, vì vậy chúng tôi luôn tìm hiểu cách chúng tôi có thể hỗ trợ nỗ lực của họ để xác minh tính bền vững của sản phẩm. SSAP làm được điều đó, nhưng giờ đây với các chứng nhận có thể chuyển giao, kết quả xác minh đó có thể được chuyển cho các khách hàng khác của họ", Abby Rinne, Giám đốc Bền vững, Hội đồng Xuất khẩu Đậu nành Hoa Kỳ (USSEC) cho biết. USSEC là thành viên sáng lập của Soy Export Sustainability, LLC tập trung vào việc tạo ra sự khác biệt, nâng cao mức độ đón nhận và khả năng tiếp cận thị trường cho Đậu nành Hoa Kỳ. 

Giới thiệu về Hội đồng Xuất khẩu Đậu nành Hoa Kỳ (USSEC)  

Hội đồng Xuất khẩu Đậu nành Hoa Kỳ (USSEC) tập trung vào việc tạo ra sự khác biệt, nâng cao mức độ đón nhận và khả năng tiếp cận thị trường để sử dụng Đậu nành Hoa Kỳ cho tiêu dùng, nuôi trồng thủy sản và thức ăn chăn nuôi ở hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới. Các thành viên của USSEC đại diện cho chuỗi cung ứng đậu nành bao gồm nông dân Hoa Kỳ, người chế biến, người giao hàng, người bán hàng, liên minh các doanh nghiệp nông nghiệp và các tổ chức nông nghiệp. USSEC được tài trợ bởi cơ quan kiểm tra đậu tương của Hoa Kỳ, quỹ đối ứng của Cơ quan Nông nghiệp Nước ngoài USDA (FAS) và ngành công nghiệp. Truy cập www.ussec.org để biết thông tin mới nhất về các giải pháp cho Đậu nành Hoa Kỳ và tin tức về USSEC và Đậu nành Hoa Kỳ trên toàn thế giới.   

Bản tin này được tài trợ một phần bởi nông dân trồng đậu nành Hoa Kỳ, đơn vị kiểm tra của họ và chuỗi giá trị đậu nành.

Liên hệ Truyền thông: 

Chris Samuel

Kerrey Kerr-Enskat

Giám đốc Truyền thông Toàn cầu 

Quản lý Cấp cao, Truyền thông

Hội đồng Xuất khẩu Đậu nành Hoa Kỳ (USSEC) 

Hội đồng Xuất khẩu Đậu nành Hoa Kỳ (USSEC)

+1.314.306.1273  I  CSamuel@ussec.org

+1.515.823.1848  I  kenskat@ussec.orgBill Raack   

Andy Likes

Giám đốc

Giám đốc cấp cao

Lambert 

Lambert

+1.314.602.0696  I  braack@lambert.com

+1.314.606.1878  I  alikes@lambert.com

Logo - https://mma.prnasia.com/media2/1907832/USSEC_USSOY_Logo.jpg?p=medium600 

 

 

nguồn: U.S. Soybean Export Council (USSEC)