omniture

Ngũ đường, Ngũ sắc, Ngũ thường - Lễ hội văn hóa Khổng Tử quốc tế Trung Quốc (Khúc Phụ) 2022 và Diễn đàn Nam Sơn lần thứ tám với chủ đề các nền văn minh thế giới chính thức khai mở tại Nam Sơn

iqilu
2022-09-29 10:47 3410

Ngũ đường, Ngũ sắc, Ngũ thường

KHÚC PHỤ, Trung Quốc, 29/09/2022 /PRNewswire/ -- Bản tin từ iqilu:


Lễ hội văn hóa Khổng Tử quốc tế Trung Quốc (Qufu) 2022 và Diễn đàn Nam Sơn lần thứ tám với chủ đề các nền văn minh thế giới đang được tổ chức tại Núi Nam Sơn, còn được gọi là Vùng đất thiêng Nam Sơn, từ ngày 26 - 28/09 ở Khúc Phụ, Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông.

Khổng Tử (551-479 TCN) là giảng sư và nhà triết học từ thời Xuân Thu của Trung Quốc (770-476 TCN) với nhiều ảnh hưởng ăn sâu vào văn hóa Trung Hoa. Đến nay, các tác phẩm và câu nói của ông được toàn thế giới công nhận.

Tư tưởng Nho giáo ảnh hưởng sâu sắc suốt chiều dài của Trung Quốc và ngày này vẫn được coi trọng. Hệ thống đạo đức của tư tưởng Nho giáo tạo dựng từ năm cốt lõi "nhân, lễ, nghĩa, trí, tín".

nguồn: iqilu