omniture

Tuyên bố báo chí của Hard Rock International liên quan đến Thông báo của Star Entertainment

Hard Rock International
2024-05-21 14:53 1814

HOLLYWOOD, Florida, ngày 21 tháng 5 năm 2024 /PRNewswire/ -- Hard Rock International muốn có ý kiến liên quan đến các báo cáo gần đây về đề xuất mua Star Entertainment Group Limited (Star) tại Úc. Chúng tôi muốn làm rõ rằng Hard Rock International không tham gia và không ủy quyền cho bất kỳ đơn vị nào thay mặt Hard Rock International tham gia bất kỳ cuộc thảo luận, hoạt động hoặc đàm phán nào liên quan đến giá thầu được đề xuất cho Star. Hard Rock International cũng không cho phép sử dụng thương hiệu Hard Rock liên quan đến bất kỳ bên thứ ba nào đề xuất đấu thầu Star. 

Thương hiệu của chúng tôi được xây dựng dựa trên sự toàn vẹn, minh bạch, chất lượng và cam kết với khách hàng, đối tác và thành viên nhóm trên toàn thế giới. Bất kỳ hành vi lạm dụng thương hiệu Hard Rock nào trong các giao dịch kinh doanh trái phép đều được xử lý rất nghiêm túc. Chúng tôi hiện đang điều tra vấn đề này và sẽ theo đuổi mọi hành động pháp lý cần thiết để bảo vệ thương hiệu và danh tiếng của chúng tôi. 

Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan và công chúng chỉ dựa vào thông tin liên lạc chính thức từ Hard Rock International để có thông tin chính xác về các hoạt động kinh doanh và quan hệ đối tác của chúng tôi. 

Logo - https://mma.prnasia.com/media2/808184/Hard_Rock_Logo.jpg?p=medium600

nguồn: Hard Rock International