omniture

Nếu bạn bị thương do trục trặc của túi khí, bạn vẫn có thể đủ điều kiện được bồi thường qua quy trình khiếu nại của Người được ủy quyền đặc biệt và Người được ủy thác liên quan đến những thương tích hay tử vong

Takata Special Master/Trustee
2020-08-31 21:00 1215

TTXVN (BOSTON, 31/8/ 2020)/PRNewswire-AsiaNet/ --

Tuyên bố sau được công bố bởi Giáo sư Eric D. Green, người được ủy quyền đặc biệt của Quỹ bồi thường cá nhân túi khí Takata và Người được ủy thác của Quỹ ủy thác bồi thường Tort thuộc Bộ Tư pháp  được lập ra cho các trường hợp phá sản của Takata.

Khiếu nại về túi khí bị lỗi của Takata

Giáo sư Eric D. Green, trong vai trò Người được ủy quyền đặc biệt và Người được ủy thác, thông báo chương trình bồi thường vào tháng 5/2018 cho những cá nhân đã và sẽ bị thương hoặc tử vong do sự cố vỡ hoặc sử dụng bơm túi khí có chứa nitrat amoni cân bằng của Takata ( "Lỗi bơm túi khí Takata"). Theo chương trình này, những người khiếu nại có thể yêu cầu bồi thường từ Qũy bồi thường cá nhân (IRF) trị giá 125 triệu USD và/hoặc Qũy Ủy thác bồi thường Tort Túi khí Takata (TATCTF) trị giá xấp xỉ 140 triệu USD của Bộ Tư pháp. Quy trình khiếu nại đang được diễn ra và những người yêu bồi thường hợp pháp vẫn có thời gian khiếu nại.

Có ba loại khiếu nại mà những người bị thương hoặc tử vong do Lỗi túi khí Takata có thể thực hiện: (i) một "Khiếu nại IRF" đối với Takata yêu cầu bồi thường từ IRF, quỹ bồi thường cho những người bị thương hay tử vong dưới sự giám sát của Người được ủy quyền đặc biệt và được thành lập theo Lệnh bồi thường của Tòa án Quận phía Đông của Hoa Kỳ đối với Quận phía Đông của Michigan liên quan đến vụ án hình sự của Bộ Tư pháp đối với Takata, Mỹ kiện Takata Corporation, vụ số 16-cr-20810 (E.D.Mich.);   (ii) "Khiếu nại ủy thác" đối với Takata yêu cầu bồi thường từ TATCTF, quỹ ủy thác đối với người bị thương hay tử vong dưới sự giám sát của Người được ủy thác và được thành lập liên quan đến Kế hoạch Chương 11 Tái tổ chức của Takata tại Tòa phá sản quận Delaware, và (iii) "Khiếu nại POEM" đối với Nhà sản xuất phụ tùng gốc đang tham gia (POEM),  (hiện tại POEM duy nhất là Honda/Acura) để yêu cầu bồi thường từ POEM, phải giải quyết thông qua TATCTF dưới sự giám sát của người được ủy thác.

Mỗi loại khiếu nại này đều có những yêu cầu riêng; tuy nhiên, mỗi loại khiếu nại chỉ giải quyết các thương tích và tử vong ở người do Lỗi bơm túi khí Takata gây ra. Khiếu nại liên quan đến thương tích hoặc tử vong do các thành phần khác của túi khí khác gây ra – như lỗi túi khí khi bung, bung túi khí tự phát, thương tích do đâm xe không liên quan đến bơm túi khí, hoặc thiệt hại kinh tế không liên quan đến thương tích hoặc tử vong ở người – không được  giải quyết theo ba loại khiếu nại được đề cập ở trên.

Có thể xem xét các dạng đơn khiếu nại, trong đó có các hướng dẫn chi tiết liên quan đến việc nộp đơn khiếu nại, trên website IRF www.takataspecialmaster.com, hoặc trên website TATCTF www.TakataAirbagInjuryTrust.com.

Giám sát Quy trình khiếu nại và các nguồn lực để có thêm thông tin

Giáo sư Green được Tòa án quận bổ nhiệm vị trí Người được ủy quyền đặc biệt giám sát các khiếu nại IRF và Toà án xử lý phá sản bổ nhiệm vị trí Người  được ủy thác giám sát Các khiếu nại ủy thác và Khiếu nại POEM.

Để biết thêm thông tin về các yêu cầu phù hợp, thời hạn nộp hồ sơ và cách nộp một đơn khiếu nại, vui lòng truy cập: www.takataspecialmaster.com, www.TakataAirbagInjuryTrust.com, email Questions@TakataAirbagInjuryTrust.com, hoặc gọi cho chúng tôi miễn phí tới số: (888) 215-9544.

Liên hệ: Questions@TakataAirbagInjuryTrust.com

nguồn: Takata Special Master/Trustee