omniture

C-DAC chọn Valtrix STING để xác minh thiết kế của các bộ vi xử lý dựa trên RISC-V

Valtrix Systems
2020-12-08 21:52 8613

- Valtrix và C-DAC sẽ hợp tác để đảm bảo việc xác minh toàn diện cho các bộ vi xử lý hiệu năng cao RISC-V. 

BANGALORE, ẤN ĐỘ

ngày 8 tháng 12 năm 2020

/PRNewswire/ -- Ngày hôm nay, Valtrix Systems, nhà cung cấp các sản phẩm xác minh thiết kế chuyên cho việc phát triển các CPU và hệ thống trên con chip đúng chức năng đã công bố rằng Trung tâm Phát triển Điện toán Nâng cao (C-DAC), một tổ chức Nghiên cứu & Phát triển cao cấp của Chính phủ Ấn Độ, đã thuê STING để xác minh các thiết kế dựa trên RISC-V, hiện đang được phát triển để sử dụng trong nhiều khối ngành chiến lược. C-DAC đang hợp tác với Valtrix để đảm bảo việc xác minh toàn diện các bộ xử lý RISC-V và thiết kế hệ thống trên con chip (SoC) được phát triển như một phần của dự án này.

Chức năng xác minh thiết kế của STING rất thích hợp để xác minh các bộ vi xử lý này, nhờ khả năng tạo các tác nhân kích thích tự rà soát lưu động trên nhiều môi trường thiết bị kiểm tra và cho phép người dùng thao tác các tính năng cấu trúc và vi cấu trúc sử dụng khuôn khổ lập trình tác nhân kích thích kiểm tra của phần mềm này.

"Chúng tôi rất hào hứng với việc C-DAC đã lựa chọn STING để xác minh thiết kế của bộ vi xử lý tinh vi này," ông Shubhodeep Roy Choudhury, Tổng Giám đốc Điều hành của Valtrix, cho biết. "Khi các thiết kế RISC-V phức tạp hơn được phát triển, một lối tiếp cận cho việc xác minh thiết kế toàn diện nhất sẽ là yếu tố thiết yếu cho sự thành công của dự án. Công nghệ của Valtrix đã được thiết kế để bao gồm những phương thức tạo tác nhân kích thích kiểm tra tốt nhất, và rất phù hợp cho việc xác minh nhiều loại bộ xử lý từ IoT/nhúng đến các nền tảng máy chủ."

Để biết thêm thông tin về công nghệ và các sản phẩm xác minh thiết kế của Valtrix, hãy truy cập https://www.valtrix.in

Thông tin về Công cụ Xác minh Thiết kế Valtrix STING 

STING, sản phẩm chủ lực của Valtrix, là một nền tảng xác minh thiết kế cho các ứng dụng dựa trên RISC-V. Nó có thể được cấu hình để tạo các chương trình trơ khung lưu động, chứa các tác nhân kích thích kiểm tra chính xác về mặt cấu trúc và có khả năng tự rà soát, các tác nhân này có thể được bật trong các trình mô phỏng, nguyên mẫu FPGA, giả lập hoặc silicon. STING cũng cung cấp một bộ công cụ xác minh cấu trúc RISC-V để cho người dùng làm quen từng bước với quy trình xác minh.

Kết nối với Valtrix tại: 
Twitter: @ValtrixSystems
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/valtrix-systems

Liên hệ Truyền thông: 
Shubhodeep Roy Choudhury
deepsrc@valtrix.in
valtrix-marketing@valtrix.in

nguồn: Valtrix Systems