omniture

Valtrix mở rộng hỗ trợ cho quy trình xác minh thiết kế RISC-V với bản cập nhật mới nhất cho STING

Valtrix Systems
2020-12-11 21:19 2191

- Công nghệ xác minh hàng đầu của Valtrix đã được cập nhật để hỗ trợ những thay đổi mới nhất về quy cách của RISC-V; Sẽ được triển lãm trong Hội nghị Thượng đỉnh thứ 3 của RISC-V từ ngày 8-10 tháng 12

BANGALORE, Ấn Độ

ngày 11 tháng 12 năm 2020

/PRNewswire/ -- Ngày hôm nay, Valtrix Systems, nhà cung cấp các sản phẩm xác minh thiết kế để phát triển các CPU và hệ thống trên con chip hoạt động tốt, đã phát hành phiên bản 1.9.0 của công cụ xác minh thiết kế STING cho các ứng CPU và ứng dụng hệ thống trên con chip dựa trên RISC-V.

Bản cập nhật mới nhất cho STING bao gồm chức năng hỗ trợ để xác minh tất cả những thay đổi gần đây cho người dùng và quy cách đặc quyền RISC-V, bao gồm cả phiên bản phác thảo mới nhất của phần mở rộng tiêu chuẩn thao tác bit và véc-tơ. Hỗ trợ sơ cấp cho phiên bản phác thảo của phần mở rộng phần mềm giám sát ảo RISC-V cũng đã được bổ sung để cho phép kiểm tra các tình huống sử dụng trên môi trường ảo. Phiên bản mới cũng cho phép tạo kiểm tra trên mục tiêu trong STING cho các nhu cầu kiểm tra hậu đúc silicon của RISC-V, cùng với một chế độ thực thi khép kín mới, cho phép tạo và thực thi các kiểm tra STING độc lập.

"Việc xác minh sự tuân thủ và hoạt động tốt là một bước rất quan trọng trong quy trình phát triển các thiết kế CPU và hệ thống trên con chip (SoC)." ông Shajid Thiruvathodi, Giám đốc Công nghệ của Valtrix, cho biết. "Khi quy cách RISC-V tiếp tục được phát triển và hỗ trợ nhiều tính năng và phần mở rộng khác, việc có các công cụ xác minh linh hoạt, ổn định và có thể mở rộng tùy theo sự phức tạp của ứng dụng là rất quan trọng. STING đáp ứng nhu cầu này và cho phép những đơn vị sử dụng RISC-V có thể xác minh và gỡ lỗi nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả cho các thiết kế của họ".

Phiên bản mới nhất của STING sẽ được giới thiệu tại Hội nghị Thượng đỉnh thứ 3 của RISCV từ ngày 8-10 tháng 12. Những người tham dự có thể xếp lịch để thảo luận về STING và hỗ trợ của chương trình này cho các ứng dụng RISC-V bằng cách gửi thư đến contact@valtrix.in.

Để biết thêm thông tin về công nghệ và các sản phẩm xác minh thiết kế của Valtrix, hãy truy cập https://www.valtrix.in

Thông tin về Công cụ Xác minh Thiết kế Valtrix STING 

STING, sản phẩm chủ lực của Valtrix, là một nền tảng xác minh thiết kế cho các ứng dụng dựa trên RISC-V. Nó có thể được cấu hình để tạo các chương trình kim loại trần lưu động, chứa các tác nhân kích thích kiểm tra chính xác về mặt cấu trúc và có khả năng tự rà soát, các tác nhân này có thể được bật trong các trình mô phỏng, nguyên mẫu FPGA, giả lập hoặc silicon. STING cũng cung cấp một bộ công cụ xác minh cấu trúc RISC-V để cho người dùng làm quen từng bước với quy trình xác minh.

Kết nối với Valtrix tại: 

Twitter: @ValtrixSystems

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/valtrix-systems

Liên hệ Truyền thông: 
Shubhodeep Roy Choudhury
deepsrc@valtrix.in
valtrix-marketing@valtrix.in 

nguồn: Valtrix Systems