omniture

Huawei phát hành sách trắng Data Storage Power - Kiến tạo nền tảng phát triển kỹ thuật số theo hướng chất lượng cao

HC2022
2022-09-21 15:29 402

- Định nghĩa Hệ thống chỉ báo Data Storage Power

BANGKOK, 21/09/2022 /PRNewswire/ -- Tại Hội nghị thường niên hàng đầu toàn cầu của Huawei trong ngành CNTT-TT - Huawei Connect 2022 hôm thứ Ba vừa qua, Huawei chính thức phát hành sách trắng mang tên Data Storage Power, đặt nền tảng phát triển kỹ thuật số theo hướng chất lượng cao. Thông qua xem xét sự phát triển của ngành lưu trữ, sách trắng đã xác định các chỉ số định lượng để đo lường dung lượng lưu trữ dữ liệu và phân tích bối cảnh lưu trữ dữ liệu hiện tại trên các khu vực khác nhau của thế giới. Mục đích là giúp các chính phủ và doanh nghiệp đánh giá, thiết kế cũng như xây dựng khả năng lưu trữ dữ liệu tốt hơn.

Ông Gu Xuejun, Phó chủ tịch IT Product Line Huawei, cho biết: "Khả năng lưu trữ dữ liệu hiện được đo bằng dung lượng. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển chóng mặt của ngành cộng với sự xuất hiện của nhiều dịch vụ dữ liệu mới, đa dạng như AI và dữ liệu lớn, dung lượng không còn đủ khả năng đo lường được sự phát triển và kiến tạo tương lai cho các hệ thống lưu trữ. Chúng ta cần một hệ thống xác định và đánh giá khoa học hơn để đo lường hiệu quả dung lượng lưu trữ dữ liệu".

Thế giới thông minh đang thúc đẩy dữ liệu phát triển bùng nổ trong nhiều ngành và quá trình chuyển đổi số của các ngành này đòi hỏi khả năng lưu trữ dữ liệu mạnh mẽ hay còn gọi là sức mạnh lưu trữ dữ liệu. Sách trắng giải thích khái niệm về sức mạnh lưu trữ dữ liệu, cũng như cung cấp:

1.Khái niệm và ý nghĩa của sức mạnh lưu trữ dữ liệu: Sức mạnh lưu trữ dữ liệu là một khái niệm toàn diện bao gồm khả năng lưu trữ (cốt lõi), hiệu suất, độ tin cậy và độ xanh.

2.Nghiên cứu định lượng giá trị của lưu trữ dữ liệu: Theo tính toán của Huawei, khoản đầu tư lưu trữ dữ liệu trị giá 1 USD đóng góp vào giá trị trực tiếp là 5 USD, giá trị gián tiếp 8 USD và giá trị kích giá là 30 - 40 USD.

3.Hệ thống chỉ báo đánh giá sức mạnh lưu trữ dữ liệu của một khu vực hoặc trung tâm dữ liệu: Hệ thống này bao gồm 35 chỉ báo ba cấp theo bốn hướng - độ trưởng thành, hiệu quả, nền tảng và sự tiến bộ - dựa trên đặc điểm của các quốc gia và doanh nghiệp.

4.Đánh giá sức mạnh lưu trữ ở 20 quốc gia và khu vực: Sách trắng phân tích lý do giúp một số quốc gia dẫn đầu bảng xếp hạng sức mạnh lưu trữ dữ liệu và cách để các quốc gia xếp hạng thấp hơn có thể bắt kịp. Sách cũng đưa ra các đề xuất chính sách để cải thiện sức mạnh lưu trữ dữ liệu.

Ông Gu chia sẻ: "Tôi đánh giá sách trắng này là một khám phá có ý nghĩa, hứa hẹn thu hút được nhiều sự quan tâm đối với nỗ lực thúc đẩy ngành lưu trữ dữ liệu phát triển hơn nữa. Chỉ khi lưu trữ hiệu quả, tính toán nhanh chóng và truyền tải ổn định dữ liệu qua mạng thì cơ sở hạ tầng kỹ thuật số mới có thể giải phóng giá trị của dữ liệu và kích thích kinh tế phát triển cao hơn, kiến tạo xã hội chất lượng cao".

Để đọc sách trắng, hãy nhấp vào đây.

nguồn: HC2022