omniture

iMAL™ R14.6 của Azentio Software được trao chứng nhận tuân thủ AAOIFI cho năm 2023

Azentio Software Pvt Ltd
2023-01-09 13:23 13711

SINGAPORE, ngày 9 tháng 1 năm 2023 /PRNewswire/ -- Azentio Software ('Azentio'), một công ty công nghệ có trụ sở chính tại Singapore thuộc sở hữu của quỹ do Apax Partners cố vấn, đã thông báo rằng iMAL™ R14.6, phiên bản mới nhất của nền tảng ngân hàng dành cho người Hồi giáo của công ty, đã vượt qua cuộc đánh giá chứng nhận hàng năm trong 2022 bởi Tổ chức Kế toán và Kiểm toán cho các Tổ chức Tài chính Hồi giáo - AAOIFI, cơ quan thiết lập tiêu chuẩn tài chính Hồi giáo hàng đầu thế giới.

Chứng nhận này phản ánh sự tuân thủ của iMAL™ R14.6 đối với các tiêu chuẩn kế toán tài chính, bao gồm:

  • Tiêu chuẩn Kế toán Tài chính (FAS) 1 - Trình bày và Tiết lộ Chung trong Báo cáo Tài chính
  • FAS 39 - Báo cáo Tài chính cho Zakat.

Cả hai tiêu chuẩn mới đều liên quan đến báo cáo tài chính với mục tiêu làm cho báo cáo tài chính của các tổ chức minh bạch, công bằng, dễ hiểu và tương đương. Chứng nhận này một lần nữa chứng minh rằng hệ thống báo cáo động của iMAL™ tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn này.

iMAL™ R14.6 tập trung vào thuế, báo cáo, biểu đồ, việc tiếp cận và tự động hóa các quy trình thủ công. Nó bao gồm các cải tiến để cải thiện thời gian quay vòng hoạt động bằng cách tối ưu hóa các quy trình kỹ thuật, giúp chúng hiệu quả và an toàn hơn.

Omar Mustafa Ansari, Tổng Thư ký của AAOIFI, đã nhận xét rằng, "Chúng tôi rất vui mừng khi hoàn thành việc đánh giá phiên bản 14.6 của iMAL™ cho năm 2023 để đảm bảo nền tảng tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán Tài chính và Shariah của AAOIFI. Bằng cách tuân theo và thực hiện các tiêu chuẩn AAOIFI một cách đúng đắn, chúng tôi tin rằng iMAL™ đang giảm thiểu rủi ro không tuân thủ Shariah. Các tiêu chuẩn AAOIFI hiện được tuân thủ ở không dưới 50 khu vực pháp lý trên khắp thế giới và việc tuân thủ các tiêu chuẩn AAOIFI của iMAL™ đặt nó cao hơn các tiêu chuẩn khác trong các khu vực pháp lý này. Sự hợp tác liên tục của chúng tôi là minh chứng cho cam kết không ngừng của Azentio về việc tuân theo các phương pháp hay nhất không chỉ cho chính họ mà còn cho khách hàng của họ, là các tổ chức tài chính Hồi giáo hàng đầu thế giới".

Tony kinclose, Giám đốc Điều hành của Azentio, cho biết, "Việc đạt được chứng nhận AAOIFI cho phiên bản mới nhất của iMAL™ cho thấy cam kết của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng sự kết hợp thuận lợi nhất của các quy trình công nghệ tiên tiến và tuân thủ Shariah. Chúng tôi đảm bảo rằng bất kỳ tổ chức tài chính nào hoạt động trên iMAL™ đều tin tưởng rằng các sản phẩm và giao dịch của họ tuân thủ tiêu chuẩn phát kế toán và Shariah phát triển của AAOIFI. Chứng nhận này sẽ tự động mang đến sự tự tin cho tất cả các bên liên quan kiểm soát và kiểm tra tuân thủ Shariah được các khách hàng của chúng tôi tuân thủ."

Logo: https://mma.prnasia.com/media2/1978771/Azentio_Logo.jpg?p=medium600

nguồn: Azentio Software Pvt Ltd