omniture

Doo Payment And Exchange Thành Công Mua Lại Công Ty Được Uỷ Quyền Bởi Trung Tâm Phân Tích Và Báo Cáo Giao Dịch Úc (AUSTRAC)

Doo Group
2023-03-14 15:57 1055

HỒNG KÔNG, 13/03/2023 /PRNewswire/ -- Thương hiệu trực thuộc Doo Group - Doo Payment and Exchange đã mua lại nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và trao đổi tiền kỹ thuật số được uỷ quyền Doo Exchange AU Pty Ltd, quản lý bởi Trung Tâm Phân Tích và Báo Cáo Giao Dịch Úc (AUSTRAC). Dấu ấn này chứng minh được sức mạnh và mở ra chương mới cho Doo Group trong lĩnh vực trao đổi các khoản thanh toán kỹ thuật số.

© AUSTRAC for the Commonwealth of Australia 2019
© AUSTRAC for the Commonwealth of Australia 2019

Đảm Bảo Lợi Ích Của Khách Hàng Dựa Trên Sự Uỷ Quyền Từ Cơ Quan Tài Chính Hàng Đầu Thế Giới

AUSTRAC là cơ quan thuộc Chính phủ Úc, thành lập vào năm 1989. Đây là cơ quan quản lý tài chính hàng đầu, được ủy quyền theo Đạo Luật Chống Rửa Tiền và Tài Trợ Khủng Bố 2006 (AML/CTF), giúp phát hiện, ngăn chặn và loại trừ vấn nạn lạm dụng tài chính.

Trên thực tế, chuyên gia tình báo tài chính từ AUSTRAC đã kết hợp với đối tác thực thi luật và an ninh nhằm nhận diện mối đe doạ an ninh, cũng như phát hiện, phá vỡ mạng lưới tội phạm công nghệ cao.

Cung Cấp Hệ Thống Dịch Vụ Chuyên Nghiệp

Dưới sự uỷ quyền của AUSTRAC, Doo Exchange AU Pty Ltd đóng vai trò:

(1) Nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền (MS: IND100812107-001)

Tiếp nhận yêu cầu chuyển tiền hoặc tài sản khách hàng cho người nhận. Theo đó, đối tượng trên còn được gọi là "doanh nghiệp chuyển tiền".

(2) Nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tiền kỹ thuật số (MS: DCE100812107-001)

a. Tiến hành trao đổi: Tiền (tiền Úc hoặc ngoại tệ) đổi tiền kỹ thuật số; hoặc

b. Tiền kỹ thuật số đổi ra tiền (tiền Úc hoặc ngoại tệ)

Như một phần của hoạt động kinh doanh trao đổi tiền kỹ thuật số.

Thông tin chi tiết, hãy tìm kiếm "Doo Exchange AU Pty Ltd" trên website của AUSTRAC: https://online.austrac.gov.au/ao/public/rsregister.seam.

Việc được AUSTRAC uỷ quyền đánh dấu hành trình "vươn ra biển lớn" của Doo Group. Trong tương lai, Doo Group sẽ nỗ lực để đạt những thành tựu mới, giúp khách hàng đón đầu mọi xu thế giao dịch.

Website: www.doogroup.com    

Email: marketing@doogroup.com

nguồn: Doo Group