omniture

Những nhà lãnh đạo cho rằng dữ liệu lớn, sự khích lệ không thoả đáng, và chế độ quan liêu dẫn đến những quyết định sai lầm

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)
2016-02-23 09:35 405

TTXVN (KUALA LUMPUR, Malaysia, Feb. 23, 2016)/PRNewswire-AsiaNet/ --Những nhà lãnh đạo đang gặp khó khăn trong việc ra quyết định đứng đắn, với 72% các doanh nghiệp thừa nhận những lỗi hổng trong quá trình ra quyết định của họ , với ít nhất một lần trong vòng 3 năm vừa qua đã đưa chiến lược sai lầm, dựa theo nghiên cứu của Hiệp Hội Kế toán quản trị Công Chứng Anh Quốc (CIMA) và Viện Kế toán Công chứng Hoa kỳ (AICPA). Thông tin quá tải, chế độ quan liêu, thiếu sự tin tưởng và những sự khích lệ không thoả đáng, đều là những nguyên nhân dẫn đến sự ra quyết định yếu kém trong các doanh nghiệp toàn cầu.

Bản báo cáo 'Kết nối những dấu chấm: Những quyết định cho một thời đại mới' khảo sát những quan điểm của các thành viên ban quản trị trong các doanh nghiệp lớn từ 16 quốc gia. Khảo sát cho thấy không những những nhà lãnh đạo này thừa nhận việc ra quyết định yếu kém, hơn ba phần tư (80%) cho rằng những thông tin không chính xác đã được sử dụng trong quá trình ra  quyết định, với 42% thừa nhận rằng doanh nghiệp của họ đã mất lợi thế cạnh tranh vì việc ra  quyết định quá chậm trễ.

Những nguyên nhân chính dẫn đến việc ra quyết định yếu kém được nêu trong bản báo cáo gồm:

-      Lượng thông tin quá tải: 36% cho rằng tổ chức của họ không xử lý được sự quá tải thông tin, và 32% cho rằng vấn đề dữ liệu lớn thực sự tạo ra nhiều khó khăn, trong khi đó 37% cho rằng dữ liệu lớn có sự hỗ trợ tốt. Những doanh nghiệp kiểm soát được dữ liệu lớn có cơ hội chiếm lợi thế cạnh tranh rất lớn. Trong số các tổ chức hoạt động kinh doanh hiệu quả, 86% trong số đó đã bắt đầu đánh giá những thông tin quản trị họ cần bằng cách tập trung vào những yếu tố tạo giá trị trong mô hình kinh doanh.

-      Sự quan liêu: Gần 1/3 , 29% cho rằng rào cản lớn nhất để có được quyết định quản lý hiệu quả là các vấn đề phối hợp, gây ra tiềm ẩn ngay trong doanh nghiệp và sự quan liêu.

-      Sự tin cậy và hợp tác: 43% cho rằng mức độ tin cậy của các thành viên trong ban quản trị cần được hoàn thiện và 57% khẳng định sự hợp tác tích cực hơn là điều thiết yếu để cải tiến việc ra quyết định .

-      Cơ cấu khich lệ: 61% các nhà ông chủ thừa nhận cơ cấu khuyến khích lao động của họ không khuyến khích đúng của việc ra quyết định cho các giá trị ngắn hạn, trung hạn và dài hạn

Ông Charles Tilley, Giám đốc điều hành CIMA nhận xét: " Các tổ chức cần coi quá trình ra quyết định quản lý như là quá trình bình phẩm  kinh doanh chuyên nghiệp và sau đó hoàn thiện. Tất cả những điều trên, các nhà lãnh đạo cần hướng tới trong sự hội nhập. Điều này có nghĩa có mô hình kinh doanh rõ ràng và xác định, sự liên kết của các quyết định phản hồi tới mô hình đó, sự tập hợp và phân tích các thông tin liên quan đến tất cả các bộ phận doanh nghiệp; và tập trung vào các chỉ số đánh giá chính việc thực hiện hơn là dựa vào bản năng bên trong hoặc theo trào lưu bên ngoài.

Enquiries

Siew Lian
M. +6012 5023 985
E. chan.siewlian@cimaglobal.com

nguồn: Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)