omniture

HUAWEI CLOUD có tên trong số các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây công cộng container hàng đầu thế giới và phù hợp nhất để hỗ trợ đám mây lai

HUAWEI CLOUD
2019-08-13 16:23 948

TTXVN (SHENZHEN, Trung Quốc, ngày 13 tháng 8 năm 2019 / PRNewswire / -

Huawei đã thông báo rằng gần đây, Forrester, một công ty nghiên cứu và tư vấn có thẩm quyền quốc tế, đã phát hành The Forrester New Wave (TM): Public Cloud Enterprise Container Platforms, báo cáo quý 3 năm 2019. Báo cáo cho thấy: HUAWEI CLOUD Container đã bước vào phân khúc "hiệu suất mạnh mẽ" và phù hợp nhất cho các công ty đang tìm kiếm hỗ trợ đám mây lai.

Được cho là phù hợp nhất cho các công ty tìm kiếm ảnh hưởng nguồn mở và hỗ trợ đám mây lai. Huawei có nhiều kinh nghiệm phục vụ khách hàng trên toàn cầu. Công ty đã đóng góp hàng đầu cho các dự án nguồn mở toàn cầu như KubeEdge và Istio. MCP và các dịch vụ đám mây riêng của họ cho phép chức năng dựa trên đám mây trong môi trường đám mây lai.

Nổi bật với khả năng bảo mật và ALM mạnh mẽ. Huawei cung cấp phạm vi bảo mật rộng, như phòng chống thoát hiểm và kiểm soát lưu lượng trên các lớp khác nhau. Ci/CD và microservice của nó hỗ trợ hợp lý hóa sự phát triển dựa trên đám mây.

The Forrester New Wave (TM): Nền tảng công nghiệp đám mây công cộng, quý 3 năm 2019

Đóng góp cho cộng đồng: thứ nhất ở châu Á và thứ ba trên thế giới

HUAWEI CLOUD đã đầu tư vào ngành công nghiệp điện toán đám mây từ năm 2015 và là thành viên sáng lập và là thành viên bạch kim của Tổ chức Điện toán đám mây (CNCF). Đóng góp của họ cho cộng đồng Kubernetes là lần đầu tiên ở châu Á và thứ ba trên thế giới. Đây là một trong những nhóm nhà cung cấp dịch vụ được chứng nhận Kubernetes đầu tiên trên thế giới.

HUAWEI CLOUD cũng có 10 vị trí Maintainer trong cộng đồng Kubernetes và chịu trách nhiệm lên lịch trình Kubernetes, cluster federation, mạng, kiến trúc và các tính năng bảo mật. Công ty là nhà lãnh đạo của các công nghệ liên quan trong cộng đồng.

Giải pháp đám mây Container đầy đủ hàng đầu trong ngành

Tận dụng sự đóng góp và tích lũy liên tục của Huawei trong miền bản địa đám mây trong nhiều năm qua, HUAWEI CLOUD đã xây dựng một giải pháp container đám mây đầy đủ hoàn chỉnh dựa trên các dịch vụ cơ sở hạ tầng container. Giải pháp bao gồm cơ sở hạ tầng container, quản lý O&M container và các giải pháp container cụ thể trong ngành. Nó cung cấp các dịch vụ container đám mây tốt nhất, mạnh mẽ nhất cho khách hàng.

  • Kết cấu hạ tầng Container: Công cụ đám mây chứa container Kubernetes (CCE) và Máy chủ lưu trữ đám mây không chứa máy chủ (CCI), và các thùng chứa kim loại trần và thùng chứa GPU có nguồn gốc từ hai dịch vụ cơ bản cung cấp quản lý ứng dụng và cụm container cơ bản.
  • Quản lý O&M của container: Một tập hợp các hệ thống O&M container đầu cuối bao gồm việc sắp xếp tài nguyên, phân phối liên tục các ứng dụng container, quản lý vòng đời ứng dụng, quét bảo mật hình ảnh và khả năng giám sát O&M thường xuyên. Các công cụ này giúp sử dụng các thùng chứa dễ dàng hơn và giúp quá trình chuyển đổi từ CNTT truyền thống sang nguồn gốc trên đám mây và CNTT O&M hiệu quả hơn.
  • Giải pháp công nghiệp: Các công nghệ gốc trên đám mây được tích hợp vào các tình huống kinh doanh, chẳng hạn như di truyền học, AI và điện toán cạnh, để giúp khách hàng nhanh chóng đạt được chuyển đổi dựa trên đám mây.

Hiện tại, dịch vụ ngăn xếp toàn bộ container HUAWEI CLOUD đã được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp Internet, tài chính, thông tin, di truyền, chơi game và kết xuất.

Sự lựa chọn tốt nhất cho các đám mây lai containers

Vào ngày 22 tháng 3 năm 2019, tại Hội nghị Đối tác Hệ sinh thái Toàn cầu Huawei, HUAWEI CLOUD đã phát hành Nền tảng Container Đa đám mây (MCP), giải pháp đám mây lai container đầu tiên trên thế giới.

Giải pháp này không chỉ cung cấp cho khách hàng khả năng quản lý đám mây chéo cho các cụm container và ứng dụng gốc trên đám mây mà còn cung cấp khả năng khắc phục thảm họa tự động cho các ứng dụng đám mây chéo, chia sẻ thông minh lưu lượng cao điểm và vận hành chính sách dựa trên khu vực dịch vụ. Nó giải quyết vấn đề khóa nhà cung cấp nền tảng dịch vụ đám mây và là một giải pháp xuyên đám mây tốt hơn.

Container Kunpeng được phát hành đầu tiên trong ngành

Vào ngày 23 tháng 7 năm 2019, HUAWEI CLOUD đã phát hành Kunpeng Kubernetes container và Kunpeng Severless container. Chúng là các dịch vụ container đầu tiên trong ngành hỗ trợ nền tảng Huawei Kunpeng. Các container này hỗ trợ quản lý kết hợp các nút X86 và Kunpeng và cung cấp khả năng quản lý vòng đời ứng dụng mạnh mẽ, giúp việc di chuyển các ứng dụng sang nền tảng Huawei Kunpeng dễ dàng hơn. Tốc độ cung cấp container cao hơn 10 lần so với tốc độ trung bình của ngành - có thể cung cấp tới 1000 container mỗi giây. Hiệu quả chuyển tiếp yêu cầu cao hơn 50% so với ngành và hiệu quả chi phí chung được cải thiện 30%.

HUAWEI CLOUD sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào miền bản địa trên nền tảng đám mây và tuân thủ khái niệm dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm để tiếp tục cung cấp các công nghệ và giải pháp kinh doanh cụ thể và dẫn đầu ngành cho khách hàng trên toàn thế giới.

NGUỒN HUAWEI CLOUD

nguồn: HUAWEI CLOUD