omniture

Thị phần IaaS của Huawei xếp thứ 2 tại Trung Quốc và nằm trong top 5 trên thị trường toàn cầu

HUAWEI CLOUD
2021-04-30 20:43 3571

THẨM QUYẾN, Trung Quốc, 30/04/2021 /PRNewswire/ -- Theo báo cáo Thị phần: Dịch vụ CNTT, Toàn cầu 2020 1 của Gartner được công bố gần đây, thị phần IaaS của Huawei đứng thứ 2 tại Trung Quốc và nằm trong Top 5 trên thị trường toàn cầu vào năm 2020.

Thị phần IaaS của Huawei xếp thứ 2 tại Trung Quốc và nằm trong top 5 trên thị trường toàn cầu
Thị phần IaaS của Huawei xếp thứ 2 tại Trung Quốc và nằm trong top 5 trên thị trường toàn cầu

HUAWEI CLOUD đã phát triển nền tảng cơ sở hạ tầng đám mây dựa trên kiến trúc QingTian để cung cấp cho doanh nghiệp các dịch vụ đám mây cơ bản có hiệu suất cao, độ ổn định cao, sức mạnh điện toán đa dạng và sức mạnh tổng hợp của thiết bị tiên tiến trên đám mây. Tại Hội nghị thượng đỉnh công nghệ HUAWEI CLOUD vào tháng 4/2021, HUAWEI CLOUD đã ra mắt mô hình cơ sở hạ tầng đám mây mới. Sử dụng kiến trúc QingTian, HUAWEI CLOUD cung cấp cho các nhà phát triển một cơ sở hạ tầng bản địa đám mây mở, hiệu quả và linh hoạt, được phân phối thông qua đám mây phân tán tới bất cứ nơi đâu cần thiết. Điều này giúp tăng vọt sức mạnh cho các tiến trình xử lý dịch vụ thông minh và cho phép các ngành công nghiệp đa dạng nhanh chóng triển khai quá trình đám mây hóa toàn diện và mở rộng trí tuệ trên toàn ngăn xếp.

HUAWEI CLOUD là một trong những nhà cung cấp đầu tiên đầu tư vào các công nghệ bản địa đám mây. HUAWEI CLOUD đã góp phần thành lập Quỹ Điện toán Bản địa Đám mây (CNCF) vào năm 2015, đồng thời là thành viên sáng lập duy nhất và thành viên bạch kim đầu tiên của CNCF từ Trung Quốc. HUAWEI CLOUD đã hoạt động sâu rộng trong lĩnh vực bản địa đám mây và đã đóng góp hơn 130 tính năng cốt lõi cho cộng đồng CNCF, xếp hạng đầu tiên ở Châu Á về đóng góp mã và số vị trí Maintainer . HUAWEI CLOUD cũng đóng góp hệ thống điện toán biên bản địa đám mây đầu tiên KubeEdge và giải pháp điện toán theo loạt bản địa đám mây Volcano.

Đến tháng 12/2020, HUAWEI CLOUD đã ra mắt hơn 220 dịch vụ đám mây và hơn 210 giải pháp, phát triển hơn 20.000 đối tác, thu hút 1,8 triệu nhà phát triển và tung ra hơn 4.000 ứng dụng trên Thị trường. Phía bên ngoài Trung Quốc, HUAWEI CLOUD đã ra mắt các trung tâm dữ liệu đám mây ở Singapore, Chile, Brazil, MexicoPeru, làm việc với các đối tác để cung cấp dịch vụ tại 45 vùng sẵn sàng tại 23 khu vực trên toàn thế giới.

Nguồn: 1Gartner, Thị phần: Dịch vụ CNTT, Toàn cầu 2020, bởi Christine TennesonNeil Barton và các cộng sự, ngày 08/04/2021

 

nguồn: HUAWEI CLOUD